Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

S programem EU Erasmus+ do německého Lindau

Program Evropské unie Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností, rozvíjí vzdělávací mobilitu jednotlivců, nejen studentů, ale i učitelů, kteří tak mohou vycestovat a seznamovat se s vzdělávacími metodami a postupy v jiných státech EU.

Jsem ráda, že našemu gymnáziu byla potvrzena účast na projektu Erasmus+ KA1 hned šesti učitelům, a byl nám tak umožněn profesní rozvoj v zahraničí. Poděkování patří manažerce projektu, paní zástupkyni Mgr. Renatě Bláhové, která svými znalostmi, pečlivostí, nasazením, vytrvalostí, úspěšný projekt v silné konkurenci žadatelů obhájila.

Já, coby učitelka němčiny, jsem měla zájem vzdělávat se v německy mluvících zemích, a proto  jsem moc ráda, že jsem dva týdny mohla žít v bavorském městě Lindau, studovat zde němčinu v jazykovém institutu a hospitovat ve škole.

Samotné město Lindau je velice malebné svojí polohou  na ostrově v Bodamském jezeře, s výhledem na Alpy, příjemným  klimatem, úzkými uličkami historického centra s hrázděnými domy. Čas zde plyne pomaleji a lidé jsou milí a úslužní, většina pracuje v cestovním ruchu a váží si všech hostů.

V rámci zvoleného programu Bi-Component jsem se na týden stala studentkou Jazykového institutu Dialoge a zdokonalovala se v němčině. Jazykový institut Dialoge - to je příjemné útulné prostředí, vstřícní, metodicky fundovaní učitelé, málo početné skupiny studentů, se zajištěním volnočasových aktivit po vyučování. Vše samozřejmě v němčině, v německy mluvícím prostředí. 

Mými spolužáky byli studenti ze všech koutů světa (např. Čína, Thajsko, Ukrajina, Švýcarsko, Anglie, Egypt, Kolumbie), jejichž prvotní motivaci k výuce němčiny byla  širší nabídka lepších pracovních příležitostí. Byla jsem zařazena do skupiny s nejvyšší jazykovou úrovní C1 a těšilo mne, že jsem obstála se ctí. Zážitkem bylo také to, že jsem coby učitelka na týden ocitla na druhé straně katedry a zažívala pocity studenta, učila se slovíčka, připravovala domácí  úkoly. Přínosně bylo poznávat jiné metody práce a na vlastní kůži zjistit, zda na studenty zabírají. Mnohé se natolik osvědčily, že je chci uplatňovat ve svých hodinách cizích jazyků.

Druhý týden v Lindau jsem se stala součásti kolektivu učitelského sboru ve Svobodné škole. Měla jsem možnost hospitovat ve všech ročnících, zúčastnit se také akcí po vyučování, z nichž mne nejvíce zaujaly veřejné obhajoby ročníkových prací osmáků, organizace rodičovských schůzek za účasti žáků, oslava slunovratu s piknikem na zahradě školy, kterou organizovali rodiče, zájmový kroužek ručních prací nejmladších dětí. Obdivovala jsem úspěšnou premiéru divadelního představení, jehož scénář napsali samotní žáci, líbilo se mi aktivní zapojování se žáků nejstarších ročníků do diskuse při zasedání skupinové rady. 

Celý týden byl pro mne z profesního hlediska velmi inspirativní. Učitelé Svobodné školy v Lindau mi nebránili hospitovat ve třídách, probírat se knihami a pomůckami, a na všechny mé zvídavé otázky ochotně odpovídali. A neměla jsem jich málo, protože ve škole se vzdělávání opíralo zejména o metodiku Montessori, se kterou jsem se ve své profesní praxi zatím nesetkala.

Velice kladně hodnotím celkovou koncepci programu Bi-Component. Během dvou týdnů jsem se nejen zdokonalila v jazyce, seznámila se studenty z celého světa, ale i prostřednictvím hospitací nakoukla do chodu německé školy, současně ve zbytku času stihla nasát atmosféru města, pozorovat život v Německu. Efektně prožité dva týdny užitečné pro každého němčináře. Byla jsem velmi spokojená a účast v projektech Erasmus+ KA1 mohu jen doporučit.

Gymnázium * Mgr. Jana Lorenzová s programem EU Erasmus+ v německém Lindau

Text: Mgr. Jana Lorenzová, učitelka německého jazyka na Gymnázium Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 5.9.2018