Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

S programem EU Erasmus+ do anglického Margate aneb Anglicky u moře

Na konci června 2018 jsem se zúčastnil jazykového pobytu ve městě Margate v hrabství Kent na jihovýchodě  Anglie. Můj program se nazýval Bi-component a skládal se z jednoho týdne na jazykové škole a jednoho týdne náslechů na střední škole.

Cesta letadlem do Londýna a autobusem do Margate proběhla velmi snadno a nad očekávání hladce. Ubytování bylo skromné, ale pěkné, malý pokojík mi nakonec vyhovoval, a co víc, obě paní domácí vařily dobře, na anglickou kuchyni až velmi dobře a rády si povídaly. Společně se mnou zde byli ubytováni další dva Arabové, kteří také navštěvovali stejnou jazykovou školu.

V pondělí jsem absolvoval krátký pohovor a začal chodit do skupiny... Musím přiznat, že mi více vyhovovalo odpolední vyučování, které bylo "akčnější" a "výživnější"- spousta nových slovíček, prezentace, idiomy, vše v rychlém sledu a spádu. Škola pořádala rovněž mnoho večerních aktivit, jako například společné sledování mistrovství světa ve fotbale, volejbalové utkání, karaoke večer nebo výlet do sousedního města Ramsgate. V sobotu jsem spolu s ostatními studenty navštívil Londýn, který mi tentokrát připadl ještě rušnější a zalidněnější, než jsem si ho pamatoval z dřívějška.

Druhý týden mě čekalo sledování výuky v Queen Elizabeth’s Grammar School v městečku Faversham, vzdáleného asi půl hodiny cesty vlakem. Škola se nachází v krásném prostředí a celé město dýchalo poklidnou atmosférou.

Jako v každé škole před koncem školního roku, i zde se konala spousta akcí a učitelé byli velmi "busy". Přesto jsem byl srdečně a mile přivítán, mohl jsem nahlédnout do několika hodin a pozorovat výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, biologie a dramatu. Z nenuceného chování žáků a učitelů jsem poznal, že jsou zde na podobné návštěvy zvyklí a nedělá jim problémy, že je někdo cizí sleduje. Po hodině jsme srovnávali jejich a naši školu; problémy jsou podobné. Prý je důležitým kritériem to, jak jsou studenti úspěšní při zkoušce GCSE, a taky to, že se z jejich školy někteří dostanou na prestižní Oxford a Cambridge.

A co jsem tedy viděl? Tak například to, že vyučování začíná v devět hodin a končí o půl čtvrté. Ráno před vyučováním tráví třídní učitel ve své třídě, kontroluje absenci a hovoří se studenty. Potom začíná výuka, při které studenti zpravidla absolvují šest vyučovacích hodin, spojených do bloků po dvou hodinách.  Vyučovací hodina trvá padesát minut a do učebny se stěhují žáci, ne učitelé. Přestávky mezi hodinami jsou minimální a slouží pouze k přesunu žáků do jiné učebny, kromě jedné dvacetiminutové přestávky a jedné hodinové přestávky na oběd.

Studenti do šestnácti let nosí typické školní uniformy, později, po složení zkoušek GCSE, chodí v civilu. Výuka je zpravidla vedena za pomoci prezentace na počítači. K samostatnému procvičování slouží testy a cvičení na počítači, které jsou k dispozici k většině předmětů a kterým má přístup také učitel a může je kontrolovat. Klasické ústní zkoušení jsem neviděl, děti ale píšou testy, zejména na konci období. Školní rok je rozdělen do tří období. V posledním školním roce se změnil systém hodnocení, momentálně má deset stupňů.

Samostatnou kapitolu tvořilo úžasné technické zázemí, kterým škola disponuje - velká tělocvična, několik hřišť, lezecká stěna, divadelní sál, dva výtvarné ateliéry, dílna se všemi možnými stroji, několik počítačových učeben, laboratoře. Kromě učitelů tvoří personál školy také velký počet provozních zaměstnanců.

Volný čas jsem trávil procházkami po nádherném nábřeží, sledováním mistrovství světa ve fotbale a dokonce jsem se koupal ve studeném Severním moři, takže celé dva týdny nakonec uběhly jako voda. Byly pro mne velmi přínosným, zajímavým a příjemným zpestřením konce školního roku. S Anglií jsem se loučil nerad a budu vzpomínat…

Gymnázium * Mgr. Petr Kadlec s programem EU Erasmus+ v anglickém Margate

Text: Mgr. Petr Kadlec, učitel angličtiny Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 7.9.2018