Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

S programem Erasmus+ v Irsku

Ve dnech 9. 9. až 22. 9. 2018 jsem měla možnost vyjet na studijní pobyt v rámci projektu Erasmus+ do Irska. Irsko jsem si vybrala, neboť se mi tato země líbila již při jejích dřívějších návštěvách a chtěla jsem ji poznat trochu blíže. Tento projekt byl zaměřen na výuku obchodní angličtiny a její zdokonalení, a i když dva týdny nejsou zase tak dlouhá doba na to, aby člověk ihned nějaký znatelný posun zaznamenal, rozhodně mi můj pobyt tam poskytl spoustu zajímavých informací o této zajímavé zemi, které lze využít v rámci výuky anglického jazyka. 

Jazykový pobyt jsem si vybrala v Dublinu, kde jsem navštěvovala kurz obecného anglického jazyka v rozsahu 20 hodin týdně a 5 hodin obchodní angličtiny týdně, který pořádala jazyková instituce International House Dublin, jež je součástí International House World Organization mající pobočky po celém světě. Toto výukové centrum je plně akreditované společností ACELS, Equals, MEI, Bildungsurlab a je autorizovaným zkušebním centrem pro Cambridge English.  International House Dublin je umístněn přímo v centru nedaleko od O´Connell Street a nachází se v moderní pětipodlažní budově se 40 učebnami, velkou knihovnou, společenskou místností, počítačovou laboratoří a v neposlední řadě i restaurací určenou k občerstvení studentů. Některé učebny jsou uzpůsobeny i pro velký počet studentů, ale většina jen pro potřeby maximálně 14 studentů, ve kterých probíhají intenzívní kurzy anglického jazyka dle jednotlivých úrovní jazykových znalostí studentů.

Můj kurz probíhal denně v době od 9.00 do 16.00 hod. Na počátku tohoto kurzu všichni účastníci kurzů absolvovali vstupní písemný test v délce 60 minut o počtu 100 otázek, na základě kterého byli rozděleni dle úrovně svých jazykových znalostí do jednotlivých skupin. Po tomto písemném testu následoval i vstupní patnáctiminutový pohovor v jazyce anglickém. Samotný kurz probíhal ve skupince maximálně 10 účastníků, kteří byli z různých zemí světa, především zemí EU a Latinské Ameriky. Z České republiky jsem byla na tomto kurzu jedinou účastnicí. V naší skupině byli studenti zejména z Itálie, Francie, Německa, Chile, Brazílie, Mexika a Jižní Koreje. Kurz byl vyučován rodilými mluvčími z Irska a Velké Británie a byl zaměřen především na gramatiku a irské reálie, tj. na historii Irska a na jeho současnou geopolitickou situaci. Obchodní angličtina byla vyučována odborníkem z oblasti managementu, který byl z praxe a byl schopen účastníkům poskytnout spoustu užitelných informací a praktických rad. Kurzu obchodní angličtiny se účastnilo opravdu jen minimum účastníků, neboť tento vyžadoval již předchozí znalosti z oblasti managementu a fungování firmy, na které bylo možné navázat.

International House Dublin pořádal pro své účastníky i spoustu zajímavých mimoškolních akcí po městě Dublinu, ale i mimo Dublin, čehož jsem využila a zúčastnila jsem se víkendového výletu do Severního Irska, které je součástí Spojeného království, a to konkrétně do města Belfast, které dýchá opravdu velmi přívětivou atmosférou a nabízí spoustu zajímavých míst k prohlídce a zábavě, např. skvělé muzeum Titaniku, Dům opery, City Hall anebo i samotné centrum města. Rovněž tak i Dublin mi poskytl spoustu zajímavých míst, kam se dá během pobytu v tomto městě vyrazit, ať už se jedná o místní univerzitu Trinity College, Národní galerii anebo katedrálu sv. Patricka.

Kurz byl pro mě rozhodně přínosný, jsem ráda, že jsem ho absolvovala, ukázal mi nové moderní trendy ve výuce angličtiny, seznámil mě s vývojem a se změnami v anglickém jazyce, užitím hovorové a slangové angličtiny ve výuce, využitím obchodní angličtiny v rámci praktických cvičení pro studenty.  Rovněž velmi přínosné jsou pro mě reálie hostitelské země, které mohu využít v rámci výuky angličtiny, a čerpáním vlastních zkušeností mohu tak učinit hodiny angličtiny pro studenty mnohem zajímavější. 

Text: Mgr. Ing. Leona Buzrlová, Gymnázium Velké Pavlovice / 6.11.2018