Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

S medvíkem jde všechno lépe!

Mateřská škola Velké Pavlovice se zapojila do Integračního program MŠ „Medvídek NIVEA“, který je realizován pod záštitou firmy Beiersdorf – značka NIVEA. Tento projekt má více než osmiletou tradici, je zcela dobrovolný, je určen dětem předškolního věku a veškeré materiály jsou mateřským školám poskytovány zdarma.

Hlavním maskotem projektu je Medvídek NIVEA. Jeho specifikou je respekt k potřebám a didaktické zohlednění dětí s odloženou školní docházkou a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, které jsou integrovány v mateřských školách.

Cíl programu se v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání soustřeďuje na rozvoj vzdělávacích a osobnostních předpokladů, označovaných jako klíčové kompetence. Je strukturován do dvou kol, během nichž děti a pedagogové obdrží soubor herních materiálů pro děti, třídu a metodické pokyny. Každé ze zúčastněných dětí má v každém kole svou vlastní složku s pracovními listy. Zároveň dostává zúčastněná třída společnou hru.

V měsíci listopadu jsme obdrželi pro každé 5 až 6leté dítě desky, které obsahují soubor herních materiálů k hlavnímu tématu prvního kola projektu „Medvídek NIVEA hledá a poznává různé kamarády“.

Didaktické úkoly, herní materiály a hračky přirozeně stimulují děti ke hře a tvořivým činnostem, v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní síly a schopnosti. Přispívají k obohacení edukačních strategií v individualizovaném předškolním vzdělávání. Pomáhají dětem připravit se na plnění úkolů, které je čekají při vstupu do základní školy a vyhnout se případným adaptačním potížím.

Jiřina Zigová, ředitelka MŠ Velké Pavlovice

 

Fotogalerii z hrátek dětí s medvídkem NIVEA otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto: Archiv MŠ Velké Pavlovice

 

01-12-2011-BK