Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

S Klárou a Františkem na jarní VÍKENDOVCE v Těšanech

V pátek 15. května 2015 jsme se opět v podvečerních hodinách začali sjíždět na faru do Těšan. Dětí bylo letos přihlášeno 22, takže jsme byli ve značně menším počtu, než v minulých ročnících víkendovky.

Po příjezdu všech dětí proběhlo seznámení s tématem, kterým letos byli Klára a František, rozdělení dětí do skupin a nesměly chybět ani seznamovací hry. Během hodiny pak přijel i otec Marek, takže jsme mohli jít na mši svatou. Po mši byly děti seznámeny s životem svatého Františka formou scénky. Večer následovala večeře, hry a nakonec film.

Sobotní ráno začínalo v sedm hodin rozcvičkou. Po skvělé snídani jsme se všichni vydali přes Těšany ke kapličce, kde nás čekalo překvapení. Přijely za námi řádové sestry, z kláštera ve Slavkově u Brna, Veronika a Gregorie. Povídaly nám o jejich svaté službě a o životě v klášteře. Po jejich poutavém a zajímavém vyprávění zahráli vedoucí druhou scénku, tentokrát o životě svaté Kláry. Pak už se všichni instruktoři odebrali na soutěžní stanoviště, na kterých plnily děti úkoly během zpáteční cesty na faru.

Při této cestě skupiny také sbíraly nejrůznější přírodniny, pomocí kterých pak kreslily obrázky. Na faře nás čekal k obědu vynikající guláš a po obědě jsme čerpali další energii v odpoledním klidu. Sobotní odpoledne si děti užívaly při fotbale a jiných míčových hrách. Nechyběla letos ani tvořivá činnost, při které si děti vyrobily gelové svíčky.

Blížil se podvečer a s ním i táborák. Protože děti celý víkend sbíraly za hry a soutěže mince, čekala je večer burza, na které za tyto peníze neboli „Fr-kláry“ nakupovaly. Po táboráku jsme si zahráli pár her a šlo se spát.

Nedělní ráno proběhlo ve znamení úklidu. Všichni jsme si sbalili své věci, uklidili faru a šli do kostela na mši. Po mši už očekávali své ratolesti rodiče a to už všechny čekal poslední úkol, rozloučit se a jet domů.

V závěru chci rozdat několik díků. Nejdřív manželům Sadílkovým, bez jejichž pomoci by se víkendovka nemohla uskutečnit. Dále patří velký dík Markétě Veverkové, která se jako hlavní vedoucí opět skvěle chopila svého postu. Opravdu velký dík patří naší „víkendové mamince“, Mileně Melicharové, která se o nás krásně starala a vařila nám. V neposlední řadě děkuji všem instruktorům a vedoucím, protože se svých rolí chopili statečně a veškeré hry, soutěže a činnosti měli propracované do posledního detailu. Nakonec děkuji všem maminkám, babičkám či tetám, které nám nachystaly výborné buchty a pomazánky.

Na úplný konec vás chceme seznámit s jedním úkolem, který děti plnily. Na počáteční písmena jmen František a Klára měly vymyslet příběh.

Takto se to povedlo Elišce Bálkové:

František z Asisi u
Rybníka házel kamení
A rázem ho
Napadlo, že by
Tuší maloval na cihly
Indiána s krásnou
Šiškou a domácím
Ementálem.
Když obraz dokončil, probudil se a zjistil, že to byl sen.

Klára z Asisi seděla na
Louce a kolem sebe měla rostliny.
Ách když přišla domů,
Rozdělala oheň
A začala chválit Boha.

A Štěpánu Prokešovi:

František
Rád
Absolvoval
Nauku
Terezie
Ibšové
Šeptem o
Ekologii
Kořenů.

Klára
Lítala
Á
R
yla
Až se z ní kouřilo.

Štěpánka Veverková


 

Fotogalerii z jarní VÍKENDOVKY v Těšanech roku 2015
otevřete kliknutím na společnou fotografii...

 

Foto © 2015 Archiv Farnosti Velké Pavlovice

 

 


20-05-2015-BK