Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

S Erasmem+ po klikatých cestách evropských…

V červnu 2017 Gymnázium Velké Pavlovice uspělo s evropským projektem Multikulturní-Otevřený-Tvořivý-Interaktivní-Výchovný-Agilní-Cyklický-Efektivní. Měl umožnit pedagogům cizích jazyků vycestovat do zahraničí a podpořit jejich jazykové kompetence. 

Díky tomu se mnozí učitelé ocitli opět ve školních lavicích a měli možnost poznávat školní prostředí z jiného úhlu pohledu. Osobní prožitek je mnohem více než zprostředkovaný pohled – a tak kolegové přes počáteční obavy zažili pedagogické působení v Anglii (Oxford, Margate + Faversham, Southampton), Německu (Lindau), Irsku (Dublin) a Lotyšsku (Riga). 

Nejvíce studentů pocházelo z arabsky mluvících zemí, jako byl Omán či Saudská Arábie, dále pak studenti z Koreje, Tchaj-wanu, Číny, hodně pak ze Španělska a Švýcarska.  Neobvyklé nebylo ani zastoupení studentů z Mexika či Brazílie.

Na celé škole, kde dle mého odhadu studovalo aktuálně kolem 60 studentů, nebyl kromě mě další Čech.  Co se týče výuky a jejího stylu byl jsem z ní nadšen. Dopolední výukový blok byl rozdělen do dvou částí, které byly přerušeny jen 15minutovou přestávkou. V každém bloku nás učil jeden konkrétní učitel, tzn. během celého kurzu se střídali pouze dva, a to ještě nepravidelně. Učitelé komunikovali se všemi stejně a rádi nás nechali pracovat ve dvojicích či skupinkách. Dvojice se v průběhu hodiny měnily dle pokynů vyučujících. Perfektní mi přišlo zapojení interaktivní tabule do výuky učitele, který ji dokonale ovládal a hodinu tím nesmírně zefektivňoval. Můj celkový dojem je: hodiny měly „šmrnc“, náboj, žádné prodlevy, zdržování, dalo se zvládnout hodně práce v krátkém čase. Pro výuku nejen jazyků tu byly používány efektivní metody výuky. 

(Stanislav Rubáš, Oxford)

V rámci zvoleného programu Bi-Component jsem se na týden stala studentkou Jazykového institutu Dialoge a zdokonalovala se v němčině. Jazykový institut Dialoge - to je příjemné útulné prostředí, vstřícní, metodicky fundovaní učitelé, málo početné skupiny studentů, se zajištěním volnočasových aktivit po vyučování. Vše samozřejmě v němčině, v německy mluvícím prostředí. Mými spolužáky byli studenti ze všech koutů světa (např. Čína, Thajsko, Ukrajina, Švýcarsko, Anglie, Egypt, Kolumbie), jejichž prvotní motivaci k výuce němčiny byla širší nabídka lepších pracovních příležitostí. Byla jsem zařazena do skupiny s nejvyšší jazykovou úrovní C1 a těšilo mne, že jsem obstála se ctí. Zážitkem bylo také to, že jsem coby učitelka na týden ocitla na druhé straně katedry a zažívala pocity studenta, učila se slovíčka, připravovala domácí  úkoly. Přínosně bylo poznávat jiné metody práce a na vlastní kůži zjistit, zda na studenty zabírají. Mnohé se natolik osvědčily, že je chci uplatňovat ve svých hodinách cizích jazyků.

Druhý týden v Lindau jsem se stala součásti kolektivu učitelského sboru ve Svobodné škole. Měla jsem možnost hospitovat ve všech ročnících, zúčastnit se také akcí po  vyučování, z nichž mne nejvíce zaujaly veřejné obhajoby ročníkových prací osmáků, organizace rodičovských schůzek za účasti žáků, oslava slunovratu s piknikem na zahradě školy, kterou organizovali rodiče, zájmový kroužek ručních prací nejmladších dětí. Obdivovala jsem úspěšnou premiéru divadelního představení, jehož scénář napsali samotní žáci, líbilo se mi aktivní zapojování se žáků nejstarších ročníků do diskuse při zasedání skupinové rady. Celý týden byl pro mne z profesního hlediska velmi inspirativní. Učitelé Svobodné školy v Lindau mi nebránili hospitovat ve třídách, probírat se knihami a pomůckami, a na všechny mé zvídavé otázky ochotně odpovídali. A neměla jsem jich málo, protože ve škole se vzdělávání opíralo zejména o metodiku Montessori, se kterou jsem se ve své profesní praxi zatím nesetkala. 

(Jana Lorenzová, Lindau)

Jako v každé škole před koncem školního roku, i zde se konala spousta akcí a učitelé byli velmi "busy". Přesto jsem byl srdečně a mile přivítán, mohl jsem nahlédnout do několika hodin a pozorovat výuku angličtiny, němčiny, španělštiny, biologie a dramatu. Z nenuceného chování žáků a učitelů jsem poznal, že jsou zde na podobné návštěvy zvyklí a nedělá jim problémy, že je někdo cizí sleduje. Po hodině jsme srovnávali jejich a naši školu; problémy jsou podobné. Prý je důležitým kritériem to, jak jsou studenti úspěšní při zkoušce GCSE, a taky to, že se z jejich školy někteří dostanou na prestižní Oxford a Cambridge.

A co jsem tedy viděl? Tak například to, že vyučování začíná v devět hodin a končí o půl čtvrté. Ráno před vyučováním tráví třídní učitel ve své třídě, kontroluje absenci a hovoří se studenty. Potom začíná výuka, při které studenti zpravidla absolvují šest vyučovacích hodin, spojených do bloků po dvou hodinách.  Vyučovací hodina trvá padesát minut a do učebny se stěhují žáci, ne učitelé. Přestávky mezi hodinami jsou minimální a slouží pouze k přesunu žáků do jiné učebny, kromě jedné dvacetiminutové přestávky a jedné hodinové přestávky na oběd. 

(Petr Kadlec, Margate + Faversham)

Jazykový pobyt jsem si vybrala v Dublinu, kde jsem navštěvovala kurz obecného anglického jazyka v rozsahu 20 hodin týdně a 5 hodin obchodní angličtiny týdně, který pořádala jazyková instituce International House Dublin, jež je součástí International House World Organization mající pobočky po celém světě. Toto výukové centrum je plně akreditované společností ACELS, Equals, MEI, Bildungsurlab a je autorizovaným zkušebním centrem pro Cambridge English.  International House Dublin je umístněn přímo v centru nedaleko od O´Connell Street a nachází se v moderní pětipodlažní budově se 40 učebnami, velkou knihovnou, společenskou místností, počítačovou laboratoří a v neposlední řadě i restaurací určenou k občerstvení studentů. Některé učebny jsou uzpůsobeny i pro velký počet studentů, ale většina jen pro potřeby maximálně 14 studentů, ve kterých probíhají intenzívní kurzy anglického jazyka dle jednotlivých úrovní jazykových znalostí studentů. 

(Leona Buzrlová, Dublin)

V pondělí ráno jsme společně vstoupily s kolegyní z Maďarska do hotelu Mercury Dolphin hotel, kde pobývala Jane Austen. Zde byl zahájen motivační kurz pro vedoucí pracovníky ve školství. Během týdne jsme se dozvěděli, jak vypadá britský školský systém, podle čeho se řídí a jaké různé druhy škol zde můžeme nalézt. Jednu z přednášek vedl britský inspektor, který velmi záživně a neotřele vyprávěl o chodu britských škol. Jeho přístup byl podněcující, v žádném případě nepěl pouze chválu, ale velmi jasně a zřetelně poukazoval na pozitiva i negativa. V závěru týdne jsme navštívili dvě školy – college pro žáky 16 – 18 let a secondary school. V obou školách jsem hledala podněty pro mou práci, možnosti rozvoje, motivace pro žáky i pedagogy. Dovezla jsem si spoustu fotografického materiálu. Co bylo pro obě školy společné – GDPR a ochrana žáků je na prvním místě. Není možné si pořídit fotografii žáka ve třídě, vše je velmi hlídané, strach o děti je zde evidentní. 

(Renata Bláhová, Southampton)

Do jazykové školy Durbe přijíždí studenti zejména z USA, budoucí diplomaté nebo důstojníci, potkala jsem 2 Němky, Izraelce, mým spolužákem byl i kolega učitel zo Slovenska z Kežmaroku. V rámci dopolední výuky jsme se zaměřovali  na konverzaci, vyjádření názorů, hodnocení přečteného, diskusi na téma. Další blok zaměřen na gramatiku, její procvičení. Každý den jsme dostali domácí úkol, většinou slohovou práci. Odpoledne jsem tzv. stínovala, tedy pozorovala práci učitelů a seznamovala se s jejich metodami práce. V rámci programu Bi-Component  jsem měla možnost být dopoledne žákem a odpoledne se stát zase učitelkou. Líbil se mi nápad s výukou mimo učebnu, např. při procházce v parku, v kavárně, knihovně nebo nákupním centru, při které se  v praxi procvičovalo učivo z dopolední výuky. V podvečer měli studenti exkurze, tentokrát už ne s učitelem, ale průvodcem.  Každý pátek jsme psali testy z gramatiky, čtení, poslechu. Výuka zde probíhá intenzívně a po vyučování pokračuje, protože většina studentů bydlí v rusky mluvících rodinách. 

Vracím se domů spokojená, jsem ráda, že jsem měla možnost být v ruštině ponořená každý den až do pozdního večera. Měla jsem i ruské sny.  O víkendu jsem využila možnosti cestovat za Rigu, do Siguldy, do Turaidy. V Rondelském zámku jsem našla českou stopu předků kněžny Zaháňské, všem Čechům známé prostřednictvím  Babičky Boženy Němcové.  Během projektu Erasmus + jsem stihla vše, co se stihnout dalo :-) Vždyt´ jedinečná šance seznámit se životem v cizí zemi se nesmí promarnit. Žádná učebnice člověku nedá to, co může zažít na vlastní kůži. Jako učitel se pokusím své zážitky přenést dál na své žáky. 

(Jana Lorenzová, Riga)

Možnost vzdělávání vyučujících chápeme jako silný nástroj rozvoje kompetencí. Stěžejním slovem projektu byla motivace - slovo obsažené v názvu projektu. Chceme, aby pedagogové mohli začít u sebe, svých znalostí a měli možnost být motivováni novými podněty, učebními metodami, strategiemi, zkušenostmi, nástroji a vzdělávacím systémem dané země. Velkým přínosem jistě byla možnost setkat se s kolegy z jiných zemí a obohatit se o jejich zážitky, názory, pedagogické i výchovné metody. Završením této metodologické části bylo stínování u některých pedagogů prostřednictvím kurzu Bi-Component (tj. vzdělávací aktivita obsahující jazykový kurz a stínování na zahraniční škole). Tito účastníci se seznámili s výukou všeobecně vzdělávacích předmětů školství dané země obecně. 

Záleží nám na tom, aby naši žáci, absolventi měli rozhled a byli úspěšní - jako podstatu vzdělávání, na níž budou celoživotně stavět, považujeme kvalitní jazykový základ. Chceme-li mít žáky s dobrými jazykovými znalostmi, je nutné, aby jim je měl kdo předat. Cílem všech výjezdů byla možnost pozvednout jazykovou úroveň našeho gymnázia prostřednictvím nových metod, materiálů a stínování.

Projekt motivuje pedagogy v jejich náročné výchovné i vzdělávací roli - jenom motivovaný učitel může mít motivované žáky. Učení se cizímu jazyku aktivně překonává komunikační zábrany, podporuje motivaci k celoživotnímu používání jazyka. Pochopení jazyka jako nástroje pro vzájemné porozumění mezi lidmi různých zemí přispívá k získávání úcty k hodnotám jiných národů.

212253

Text: Mgr. Renata Bláhová, zástupkyně ředitele Gymnázia Velké Pavlovice / 11.6.2019