Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rytířská slavnost ve Velkých Pavlovicích

V sobotu 11. února 2023 zněly v ulicích Velkých Pavlovic bubny i dudy. Naplnily vzduch zvláštní atmosférou. To se průvod rytířů z Legátu Morava a jejich vážených hostů ubíral ze zámku do kostela a o dvě hodiny později zase zpět. 

Slavnostnímu průvodu s prapory Konzulátu Česká republika, Legátů Morava, Bohemia a Brno i osobní korouhve Generalkapitana Senatconsula Aloise Paula – druhého muže Evropského řádu rytířů vína, předcházelo setkání na zámku ve Velkých Pavlovicích. Vítání hostů se ujali představitelé Legátu Morava. Na nádvoří potom, na hosty, čekalo pravé moravské občerstvení v podobě hrníčku svařeného vína nebo punče a specialit domácí zabijačky – ovar, jitrničky, jelítka, škvarky. 

V odpoledních hodinách jsme se seřadili do průvodu a přesunuli se do kostela. Tady, v ceremoniální části rytířské slavnosti vstoupilo do řádu šest nových členů a došlo též k ocenění práce významného člena Legátu Morava. Eques Miloš Škrdlík obdržel nejvyšší řádové vyznamenání, Čestný řádový kříž. Svoji chvíli slávy si užilo i město Velké Pavlovice, když Generalkapitan Senatconsul Alois Paul ocenil město Velké Pavlovice jako významné město meruněk a centrum vinařství. Zmínil rovněž velkopavlovickou odrůdu André, křížence Frankovky a Svatovavřineckého.

Následoval pochod na zámeček, společné focení a …protože v únoru je zima, povzbudil naši mysl pohárek slivovičky jednoho našeho milého rytířského druha. Následoval vynikající koncert mladé cimbálové muziky Palička a rovněž ochutnávka mladých vín rytířského druha Františka Skoupila z Velkých Bílovic. 

Slavnost pak pokračovala v hotelu Lotrinský koncertem mladých brněnských umělců. Klavír a zpěv dodaly atmosféře setkání noblesu. Následovala servírovaná večeře snoubená s víny našich vinařů a vrcholem setkání byla učená rytířská rozprava, ochutnávka vín našich rytířských druhů, a především parádní vystoupení cimbálové muziky Mládí z Čejče. 

Při tom všem nebylo zapomenuto ani na tradiční charitativní rozměr celé akce. Letošní sbírka byla určena pro Charitu Břeclav, která poskytuje péči pro seniory. Během večera se tak podařilo „v tiché sbírce“ shromáždit a následně Charitě Břeclav předat přes 30 tisíc korun.

Město Velké Pavlovice * Rytířská slavnost ve Velkých Pavlovicích

Text a foto: Eques Jara Suský / 20.2.2023