Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

RYTÍŘ KRÁLE CHLODVIKA - soutěž pro páťáky

Ve středu 12. června 2013 proběhlo na Základní škole Velké Pavlovice finále vědomostní soutěže 5. tříd „Rytíř krále Chlodvika“. Naše páťáky reprezentovalo 8 žáků, kteří získali v předchozím písemném testu nejvíce bodů. Soutěž se skládala ze tří okruhů: Historie, Příroda, Pro chytré hlavičky.

Historické otázky se dotýkaly naší dávné minulosti, zavedly nás do doby příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu a postupně nás provázely stručným přehledem historie naší vlasti. V přírodovědě si naši soutěžící zase dokázali, jak dalece jsou kovaní ve znalostech rostlinné a živočišné říše. Nechyběly ani otázky, které prověřily jejich pohotovost a „Filipa“.

Do boje o zlaťáky, které nahrazovaly body za správné odpovědi, bylo však vtaženo i publikum, které se mohlo pochlubit také svými znalostmi a pohotovostí.  

První tři vítězové byli pasování na rytíře a za svůj obdivuhodný výkon
byli odměněni trikem s nápisem soutěže. 

1. rytíř – Štěpán Prokeš
2. rytíř – Lukáš Pejchl
3. rytíř – Eva Novotná

Ani ostatní soutěžící však nepřišli zkrátka. I ti dostali drobné upomínkové předměty. Všechny ceny na soutěž poskytlo občanské sdružení Domino. Věříme, že si všichni soutěžící odnesli ze soutěže příjemné zážitky a chuť v podobných soutěžích pokračovat. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a k jejich výsledkům jim gratulujeme!

A proč zrovna soutěž Rytíř krále Chlodvika?

Král Chlodvik I. z rodu Merovejců sjednotil všechny Franky pod svoji vládu, je považován za zakladatele franské říše. Byl úspěšným válečníkem, ale také schopným politikem a diplomatem. I my máme před sebou velký cíl: „Chceme být vzdělaní a úspěšní ve svém povolání. Nebudeme třímat v rukou meč a štít jako královi rytíři, naší zbraní bude rozum a cílevědomost!“

Mgr. Miroslava Fišerová


 

Fotogalerii ze soutěže žáků 5. tříd RYTÍŘ KRÁLE CHLODVIKA
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Archiv ZŠ Velké Pavlovice

 

 

18-06-2013-BK