Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ruštináři z našeho gymnázia na republikovém kole soutěže Puškinův památník v Praze

Dne 6. června 2019 se v rámci oslav 220. výročí narození A.S. Puškina a Dne ruského jazyka v Ruském středisku vědy a kultury v Praze uskutečnilo finále 53. ročníku celostátní umělecké soutěže „Ars Poetika. Puškinův památník“ pro české žáky a studenty, studující ruský jazyk. Akce byla organizována Českou asociací rusistů, Česko-ruskou společností a Zastupitelstvím Rossotrudničestva v ČR.

Na finále soutěže do RSVK přijelo více než 170 českých žáků a studentů – vítězů krajských kol z 35 základních, středních a vysokých škol z 29 míst ČR. Akci zahájil zplnomocněný vedoucí Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR Andrej Končakov, který poblahopřál všem přítomným k narozeninám velkého ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina a popřál finalistům hodně úspěchů.

Poté 1. tajemník Velvyslanectví RF v ČR N. Brjakin poděkoval finalistům za účast a lásku k ruskému jazyku. Vyzval je, aby se o tuto lásku podělili se svými přáteli a soutěži popřál nová zajímavá vystoupení.

Předseda České asociace rusistů Jiří Klapka připomněl, že soutěž, která se koná již po 53, letos slaví zvláštní jubileum. Poprvé se konala před 60 lety na území slovenské části Československa.

Vystoupení jednotlivců, duetů a skupin hodnotili porotci ve třech nominacích: Sólový projev, Hudební čísla, Kolektivní vystoupení. Členy poroty byli zástupci České asociace rusistů, Česko-ruské společnosti a učitelé ruského jazyka českých ZŠ, středních a vysokých škol.

V tento den ve Velkém a Křišťálovém sále RSVK v Praze bylo možné zhlédnout a vyslechnout díla ruských klasiků a současných autorů v ruském jazyce: A. Puškina, A. Čechova, M. Gorkého, S. Jesenina, A. Achmatovové, N. Gumileva, S. Michalkova, D. Charmse aj. Zazněly i ruské národní a estrádní písně v ruském jazyce.

Porota zvlášť ocenila vystoupení žáků a studentů z Ostravy, Prahy, Brna, Kostelce nad Ohří, Kroměříže, Plzně, Frýdku – Místku, Velehradu, Moravské Třebové, Olomouce, Otrokovic, Hradce Králové, Znojma a Uničova.

Všichni vítězové i účastníci svátku ruského jazyka a literatury obdrželi diplomy a nedávno vydaný sborník „Písně Československa“, jenž obsahuje české, moravské, slezské a slovenské písně v ruském překladu. Vítězové byli též odměněni speciálními cenami od RSVK v Praze – knihami známých ruských spisovatelů. Zvláštní uznání získali učitelé, kteří připravili své žáky na tuto soutěž a vštěpují jim lásku a zájem o ruský jazyk.

Účastníci, členové poroty a čestní hosté soutěže položili květiny k památníku A.S. Puškina, který se nachází na Puškinově náměstí v Praze.

Celostátního kola soutěže Ars Poetica - Puškinův památník v Praze se zúčastnili také studenti ruského jazyka z Gymnázia Velké Pavlovice, pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Lorenzové. Jmenovitě - Anna Drápalová, Veronika Ježková, Kristýna Jiroušková, Ivana Krmíčková a Emma Procházková ze třídy kvarta a  Barbora Listová, Magdalena Švecová, Radka Valná s Dominikem Rolíškem ze třídy kvinta. Přestože na republice přední umístění nezískali, rozhodně se mezi konkurenty neztratili a bravurně reprezentovali naši školu. Za to jim, i paní učitelce, patří zasloužená a upřímná gratulace. Jen tak dál!

Gymnázium * Studenti ruštiny z velkopavlovického gymnázia na celorepublikovém kole soutěže Puškinův památník v Praze

Zdroj: Gymnázium Velké Pavlovice & www.rsvk.cz / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 14.6.2019