Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rozšířené zasedání rady města ve videoreportáži

Ve čtvrtek, dne 5. května 2011, se uskutečnilo rozšířené zasedání členů rady a zastupitelstva Města Velké Pavlovice za účelem seznámení se s průběhem některých investičních akcí a projednání dalších záměrů města.

V prvním bodu programu starosta Ing. Pavel Procházka představil na dvoře radnice repliku sochy sv. Josefa, která byla zhotovena jako náhrada za neodbornou opravou nenapravitelně zničenou sochu světce, která stávala v parčíku u kostela. Zastupitelé si prohlédli i několik míst, kde by nová socha mohla stát.

Další zastávkou byl park u Trkmanky. Zde byli zastupitelé seznámeni se záměrem vybudování skateparku pro mládež a možnou výstavbou rodinných domů v zahradách u říčky, které patří k domům na Hlavní ulici. Starosta informoval o průběhu jednání s vlastníky pozemků a postup prací pro přípravu budoucí zástavby v této lokalitě. Místostarosta Ing. Zdeněk Karber představil nové stromořadí, které vysadily rodiny ke Dni Země. V parku nyní roste 34 nových stromů, na které občané přispěli finanční částkou a v rámci adopce o ně pečují.

V nové rybářské baště u rybníka zastupitelé probrali v tvůrčí diskusi umístění sochy sv. Josefa, posoudili dva návrhy na odlití pamětní desky pana plukovníka Pavelky, byli seznámeni s postupem prací na rekonstrukci Zámečku a s nutností víceprací na stropech v budově, které jsou napadeny dřevomorkou a sondy při  plánování prací nebyly schopny postihnout celkový stav  dřevěných konstrukcí. Účastnici návštěvy bioplynové stanice u Ivanovic na Hané, která proběhla v úterý 3. května, seznámili kolegy s fakty a dojmy z tohoto provozu.

Na závěr starosta města zastupitelům představil myšlenku na využití stávajících historických vinných sklepů pod a u Zámečku.

 

Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice

 

Videozáznam z rozšířeného zasedání rady města Velké Pavlovice
5. května 2011

 

 

VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

 

09-05-2011-BK