Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Hasičských záchranný sbor JMK a Krajský úřad JMK informují, že hejtman Jihomoravské kraje rozhodl o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 18:00 hodin dne 18. července 2017 do odvolání a platí pro území celého Jihomoravského kraje.

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je vyhlašována z důvodu nadměrného sucha způsobeného dlouhodobým nedostatkem srážek.

V období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázáno:
•   
rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň
•   kouřit
•   odhazovat hořící nebo doutnající předměty
•   používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky

Místem se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v období nadměrného sucha se rozumí:
•   lesní porosty a jejich bezprostřední okolí do vzdálenosti 50 m
•   suché travní porosty
•   plochy zemědělských kultur

Více informací * po kliknutí ZDE

Zdroj informací: http://krizport.firebrno.cz/ / 20.7.2017