Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rozhledna dostává reálnou podobu

Canon 035_M_120.jpgPrávě vedení města Ždírec nad Doubravou zajišťuje základní stavební materiál pro novou rozhlednu. Ta bude stát mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi, uprostřed oblasti nazvané symbolicky Modré Hory. Prohlídky 20 m modřínových kmenů se zúčastnili i další členové rady města. Ti v rámci návštěvy Ždírce nad Doubravou měli možnost prohlédnout si také dům s pečovatelskou službou, sběrný dvůr komunálního odpadu, čistírnu odpadních vod i infocentrum s knihovnou. Spolupráci navázali představitelé obou měst v minulém roce. Města jsou srovnatelně velká, přesto jiný ráz krajiny a problematika vedení obou měst je značně odlišná. Diskuse nad problematikou řízení obcí, prioritami v rozvoji a zapojení občanů do veřejného života je pro představitele obou měst velmi positivní a inspirující.