Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rok 2013 velkopavlovických hasičů, měsíc po měsíci...

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích zasahovala v roce 2013 40krát. Z toho v katastru města Velké Pavlovice 8krát. Nejvíce výjezdů směřovalo mimo katastr do obce Zaječí, kam vyjížděla jednotka 5krát jenom do areálu ZD. Dále se v Zaječí hasilo vozidlo u domu, a dva požáry trávy. Celkem 5krát byli velkopavlovičtí hasiči v Hustopečích, čtyřikrát ve Starovičkách a v Bořeticích, 3krát ve Velkých Bílovicích, 2krát v Šakvicích a Kurdějově, jednou v Přítlukách, Němčičkách, Boleradicích a Rakvicích.

Ze 40 zásahů bylo 31 požárů, 3 technické pomoci, 1 čerpání vody, 1 dopravní nehoda, a zúčastnili jsme se i dvou cvičení. Že nám chybí do čtyřiceti dva zásahy? Nechybí – dva výjezdy byly plané poplachy.

Od vyhlášení poplachu po návrat na hasičskou zbrojnici jsme se vrátili do hodiny v 18 případech. V 9 případech jsme se vrátili po zásahu delším než dvě hodiny, z čehož byli ještě čtyři tříhodinové. U zásahů jsme strávili celkem 62 hodin. 18 + 9 + 4 = 31. A těch devět je kde? To jsou výjezdy, které trvaly jednu až dvě hodiny.

Jak již bylo již dříve na webových stránkám města Velké Pavlovice zmiňovanáno, v roce 2013 jsme byli v obci Křešice na Mělnicku odstraňovat následky povodní. V Křešicích jsme ve dne v noci čerpali laguny u obce, aby mohlo dojít k odčerpání vod ze sklepů budov. Ta by tam prosakovala tak dlouho, dokud by laguny nevyschly. Jídlo bylo na místě zajištěno, spali jsme ve spacácích pod plachtou přívěsného vozíku. Jako odměna za tento zásah byla celkem nečekaná dotace ve výši 168tis. Kč na nákup vybavení.

V roce 2013 obdržela jednotka i dotaci 120tis. na nákup výstroje a výzbroje, kdy byla podmínka 30% spoluúčasti. Zřizovatel města obdržel ještě dotaci 121tis. na platy hasičů a 23tis. na PHM. Celkové náklady činili na hasiče 946tis., z toho bylo uhrazeno z dotací 432tis.. Zřizovatel jednotky tedy na provoz vynaložil 514tis. Kč.


 

Rok 2013 měsíc po měsíci…

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkých Pavlovicích měl ke dni 31. 12. 2013 58 členů.
37 dospělých a 21 dětí do 18 let.

Leden
• Byla uspořádána VVH našeho sboru ve sklepech Františka Lotrinského a také jsme se zúčastnili VVH DHZ Voderady.

Únor
• Pomáhali jsme obsluhovat na plese Modrých Hor bez nároku na „honorář“.
• Byli jsme přítomni zdolávání požáru v domě Zdenka Kosíka. S tímto zásahem jsem posléze přihlásil jednotku do soutěže RWE, kde jsme za Jihomoravský kraj vyhráli druhé místo a odměnu 20tis, která byla použita na vyhotovení alarmu na hasičské zbrojnici.
• Dětské družstvo se zúčastnilo soutěže v uzlování v Perné a následně ve Starovicích.

Březen
• Již tradičně jsme uspořádali dětskou maškarní diskotéku. Výtěžek byl použit pro potřeby dětského kroužku. Protože nám zbyla tombola, tak ta byla rozdána do mateřské školy.
• V Přítlukách propukl největší požár loňského roku. V areálu bývalého ZD hořela hala s uskladněnými dřevěnými a plastovými bednami.
• Na základě zjištěných informací při výjezdu ke zmiňovanému zásahu nachystal velitel JSDH cvičení na budovu bývalé jídelny na ul. Nádražní. Hlavním obsahem cvičení nebylo ani tak samotné provedení zásahu, ale následná kontrola výstroje zúčastněných ale i nezúčastněných hasičů.
 
Květen
• Zasahovali jsme u tragické nehody na komunikaci Velké Pavlovice - Němčičky.
• Dětské družstvo se zúčastnilo soutěže ve Tvrdonicích a v Perné.

Červen
• Provedli jsme čištění okapů na budově pošty. Jednalo se o práci v lezeckém postroji. Okap byl vyčištěn a nakonec jsme ještě protáhli i zanesený odpad ze svodu do kanalizace.
• Hasičskou zbrojnici navštívili studenti velkopavlovického gymnázia, kde jim byl představen sbor, jednotka a pohovořeno s nimi o zkušenostech z dění hasičů ve Velkých Pavlovicích.
• Tři hasiči (Hasil, Skýpala, Nesvadba R.) odjeli do Křešic odstraňovat následky povodní. V Křešicích strávili tři náročné dny.
• V červnu proběhlo i jediné čerpání vody na našem okrese a to nad obcí Kurdějov.
• Dětské družstvo se zúčastnilo soutěže v Šitbořicích.

Červenec
• Byla uspořádána noční soutěž v požárním útoku na TJ Slavoj. Soutěže se zúčastnilo 21 družstev. S časem 21,63 jsme se umístili na 11. místě.
• Dále byla provedena záchrana „káčete“ z přepadu rybníka na ul. Nádražní. Káče jsme nejprve proudem vody vyplavili z odtokové roury a potom odchytli do podběráku na ryby.

Září
• Přijali jsme pozvání do Voderad na oslavu výročí 770 let od první písemné zmínky. Oslava byla skvělá, hlavně točící se býk na rožni.

Říjen
• Ve Velkých Pavlovicích byla po několika letech uspořádána soutěž „Plamen“ pro mládež. Přestože se ve Velkých Pavlovicích soutěž v minulosti konala, nebyli zkušenosti až tak velké. I tak se povedlo soutěž uspořádat na velmi dobré úrovni. Soutěže se zúčastnilo přes 200 dětí z celého okresu. Hlavní prostor pro soutěž byl vyčleněn na myslivně.

Listopad
• Uspořádali jsme tradiční lampiónový průvod. Účast několika set osob nás tento rok už nezaskočila. Do pochodu nám nově vyhrával místní rozhlas, na rok 2014 máme přislíben finanční příspěvek na menší ohňostroj nebo nějakou ohnivou show.

Prosinec
• Zasahovali jsme u požáru rodinného domu ve Starovičkách. Zde jsme si opravdu „zahasili“, zásah trval necelé čtyři hodiny a hlavně ze začátku byl velmi náročný.
• Členové jednotky byli na konci roku proškoleni paní doktorkou břeclavské nemocnice ze zdravovědy.
• U vánočního stromu jsme vařili ovar. Tomu předcházeli samozřejmě přípravy, kdy se den předem vyráběli jelítka, jitrnice a tlačenka.


Petr Hasil, starosta SDH Velké Pavlovice


 

Webové stránky SDH Velké Pavlovice * http://www.hasicivelkepavlovice.estranky.cz/

 

Zásah SDH Velké Pavlovice při požáru haly v Přítlukách

 

 

 

30-01-2014-BK