Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ročníkové studentské seminární práce obhájeny

V pondělí 17. června 2024 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskutečnily obhajoby ročníkových prací. Studenti sexty a 2. ročníku čtyřletého studia se vypořádávají s tématem, které si na počátku školního roku zvolí a během školního roku toto téma zpracují do své ročníkové seminární práce.

Myšlenka psaní této ročníkové práce vychází z podnětů našich bývalých absolventů, studentů vysokých škol, od nichž jsme získali zpětnou vazbu o omezené příležitosti seznámit se s přípravou formální a obsahové části seminární práce již na střední škole. Proto jsme se rozhodli rozšířit možnosti i pro naše současné studenty s tím, že někoho může zadané téma natolik oslovit a bude chtít pokračovat v jeho zpracování v dalším ročníku v rámci středoškolské odborné činnosti. 

Studenti zpracovali témata z různých oblastí přírodních a technických nebo humanitních věd. Některá témata byla přímo zaměřena na folklorní tradice a zvyky Slovácka, na mikro plasty a jejich vliv na životní prostředí, na kolektivizaci zemědělství v našich obcích nebo například na významné české literární a kulturního života.

Výsledky své ročníkové práce studenti obhajovali před komisí složenou z třídního učitele, vedoucího práce a oponenta. Přes počáteční nervozitu se většině studentů podařilo své ročníkové práce obhájit a splnit podmínky pro postup do dalšího ročníku.

Gymnázium * Obhajoba ročníkových seminárních prací studentů sexty a 2. A

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / Foto: Archiv Gymnázia Velké Pavlovice / 20.6.2024