Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Římské legie na Moravě, další z besed na Trkmance

Ekocentrum Trkmanka a Rotary klub Valtice - Břeclav uspořádaly 16. dubna 2013 přednášku na téma „Římské legie na Moravě“. S historií doby římské na území jižní Moravy seznámil posluchače pan magistr Marek Vlach z Archeologického ústavu České akademie věd v Brně.

Zaměřil se především na léta 161 až 180 n.l., kdy byly na území jižní Moravy a západního Slovenska vedeny Markomanské války. V čele římských legií stál v poli císař Marcus Aurelius. Ten plánoval na výše zmíněném území, po pacifikaci germánských kmenů Markomanů a Kvádů, založit novou provincii jménem Markomania, která by sousedila s provinciemi Pannonia a Noricum na území dnešního Maďarska a Rakouska.

Po mnoha bitvách se mu téměř podařilo plán uskutečnit, ale smrt, jež ho zastihla u Vindobony, dnešní Vídně, učinila všemu konec. Jeho syn Commodus uzavřel s barbary nevýhodné mírové smlouvy, římská vojska se stáhla za Dunaj a uvolněné území obsadily germánské kmeny.

Na vrchu Hradisko - Burgstall nad zaplaveným Mušovem  již 80 let pracují archeologové na průzkumech tábora římského vojska. Za první republiky vedl práce Anton Gnirs, kterého velmi podporoval pan prezident T. G. Masaryk. Po válce stál v čele archeologů Jaroslav Tejral a v současné době je to Balazs Komoróczy.

V táboře žilo až 30.000 vojáků s doprovodem. Jejich výpady do barbarského území ilustrují pochodové tábory nalezené až u Olomouce a Hulína. Stavby kasáren, stájí, dílen a paláců byly postaveny z kolkovaných cihel X. legie - Legio Decima Gemina Pia Fidelis . Analýzy dokázaly, že cihle se vypalovaly v cihelnách poblíže Vídně.

Velmi zajímavá je stavba nemocnice o půdorysu 44 x 70 metrů, která byla pro vojenské posádky typizovaná a zatím jich bylo objeveno pouze 11 na celém území, které kdysi římská říše ovládala. Pohodlí obyvatel tábora zajišťovalo v některých budovách a lázních podlahové topení - hypocaustum a vodovody. Pevnost byla chráněna příkopy a hradbami se čtvercovitými strážními věžemi.

Historii a současnost archelogických výkopavek v Mušově lze zhlédnou
v Regionálním muzeu v Mikulově v expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou.

Ing. Zdeněk Karber

 

 

Fotogalerii z besedy "Římské legie na Moravě" na Ekocentru Trkmanka
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

 

18-04-2013-BK