Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Řidiči pozor! Změna dopravního značení

V našem městě došlo k úpravám dopravního značení.  Na ul. Hodonínská byla nově nainstalována dopravní značka „Zákaz zastavení“. Tato dopravní značka je umístěna ihned pod křižovatkou ul. Nádražní, Hlavní a Hodonínské a zakazuje tedy zastavení na celé pravé straně vozovky u areálu TJ Slavoj ve směru do Bořetic.

Dále byl nově vybudován přechod pro chodce na ul. Brněnská od sokolovny k pizzerii a osazeny byly i dopravní značky „Pozor děti“ na ul. Hlavní u Základní umělecké školy.

Z křižovatky ul. Horňanského a Bří Mrštíků byla odstraněna dopravní značka „Dej přednost v jízdě“, která zde byla osazena samostatně a tedy chybně. Na této křižovatce nyní platí přednost vozidel přijíždějících zprava.
 

Odůvodnění umístění / odstranění dopravních značek:

„Zákaz zastavení“ u areálu TJ Slavoj - Důvodem k umístění dopravní značky je konání kulturních a sportovních akcí v areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice, který se nachází v bezprostřední blízkosti silnice č.421 na ul. Hodonínská.V současné době dochází při konání těchto akcí k situacím, které ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu a to zejména při parkování osobních vozidel přímo na této komunikaci a to v místech těsně od křižovatky ul.Nádržní, Hlavní, Hodonínská po železniční přejezd na ul. Hodonínská. Ulicí Hodonínská vede značně frekventovaná silnice na trase Hustopeče - Kyjov

V blízkosti areálu TJ Slavoj Velké Pavlovice je dostatečná kapacita parkovacích míst na parkovištích. (Ul.Hodonínská u areálu TJ Slavoj - 30 míst, ul.Tovární – 250 metrů od areálu Tj Slavoj 40 míst, ul.Brněnská 250 metrů od areálu TJ Slavoj 150 míst)

„Pozor děti“ u ZUŠ -  Ulice Hlavní ve Velkých Pavlovicích je jedna z více frekventovaných komunikací ve městě a proto chtěli zástupci Města Velké Pavlovice umístěním dopravních značek docílit vyšší bezpečnosti dětí. Základní uměleckou školu ve Velkých Pavlovicích navštěvuje v současnosti přes 150 žáků ve stáří od 4 let výše.

„Přechod pro chodce“ u sokolovny - Místo na silnici č.421, kde bylo dopravní značení provedeno, je hojně využíváno chodci k přecházení. Po silnici přechází chodci k bankomatům, prodejně potravin, prodejně květin a k autobusovému nádraží. Také zde přechází chodci z místní sokolovny, kde se konají kulturní akce, na odstavná parkoviště.

Nejbližší přechod pro chodce k tomuto místu je vzdálen cca 200 metrů. Vzhledem k tomu, že je přechod pro chodce umístěn na frekventované komunikaci, je u přechodu umístěna v obou jízdních směrech i dopravní značka IP6.

„Dej přednost v jízdě“ – křižovatka ul. Bří Mrštíků a ul. Horňanského – tato dopravní značka byla osazena samostatně a tedy chybně. Nedoplňovalo ji dopravní značení hlavní pozemní komunikace. Radou města bylo odsouhlaseno, že tato křižovatky zůstane bez dopravního značení. Bude tímto docíleno zpomalení jízdy řidičů přijíždějících „ze středu města“, protože ti musí dávat přednost vozidlům přijíždějících od domu Vlastimila Salajky.

Podobná křižovatka, i když léta neosazená dopravními značkami je pod ul. Kpt. Jaroše s ul. Horňanského. Zde platí také pravidlo tzv. pravé ruky, ale stále někteří řidiči jezdí tak, jakoby ul. Horňanského byla hlavní. 
 

Petr Hasil

 

Foto © 2011 Petr Hasil

22-09-2011 PV