Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rekonstrukce vodovodního řadu je zahájena

Dnes byla zahájena výměna vodovodního řadu na Náměstí 9. května. Nejprve budou provedeny práce od lékárny po křižovatku Náměstí 9. května / Zelnice /Padělky. Poté od této křižovatky ke křižovatce před kostelem a nakonec bude vyměněn vodovod i v ul. Padělky.  

Výměnu řadu realizuje firma Stavoč z Horních Bojanovic na náklady společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. Pracovníci služeb města budou provádět na náklady města Velké Pavlovice úpravu povrchů.

V ulici Padělky je po výměně řadu plánována rekonstrukce chodníku. 

Služby města * Rekonstrukce vodovodního řadu je zahájena

Text a foto: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 4.5.2020