Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – V. Pavlovice

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zahájí 1. září 2017 práce na akci
„Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice“.

Tato stavba je rozdělena na čtyři úseky a to: křižovatka silnic II/380 a II/421 v Terezíně – začátek obce Kobylí, konec obce Bořetice – Velké Pavlovice, Velké Pavlovice – průtah, Velké Pavlovice – křižovatka se silnicí II/425 (Hustopeče – Břeclav). Celková doba výstavby je plánována od 1. září 2017 do 31. srpna 2018.

Zhotovitelská firma Strabag, která bude pro SÚS JMK tuto stavbu provádět, zahájí práce na dvou úsecích: Terezín – Kobylí (objekt po křižovatku Brumovice) a úsek Velké Pavlovice – průtah. Tento úsek, který občany V. Pavlovic nejvíce zajímá, začíná cca 20 m za RD manželů Zlochových a končí za mostem přes Trkmanku. Úsek bude z důvodu obslužnosti Velkých Pavlovic dále rozdělen na několik objektů. Jako první objekt bude rekonstruována část silnice II/421 od křižovatky s ulicí Vinařská a v Sadech po křižovatku s ulicí Sokolská. Obě křižovatky zůstanou průjezdné. V této části je zařazena i přestavba průsečné křižovatky ulic Brněnská x Dlouhá x Za Dvorem, na křižovatku okružní.

V celém průtahu V. Pavlovicemi (mimo prvních 250 m) bude provedena výměna celé konstrukce vozovky, budou osazeny nové obrubníky. Šířka silnice mezi obrubami bude 6,50 m. Na vjezdu do V. Pavlovic dojde ke zpomalení dopravy vložením zpomalovacího, vyoseného ostrůvku, rovněž okružní křižovatka u Sýpky bude sloužit jako zpomalovací prvek na zklidnění dopravy. Na ulici Brněnská (vlevo mezi křižovatkami s ulicí V Sadech) bude zbudováno 9 podélných parkovacích míst a dalších 20 podélných parkovacích míst bude na ulici Hodonínská (oboustranně). Investorem odstavných stání je Město Velké Pavlovice.

Výstavba části úseku od ulice Vinařská po ulici Sokolskou bude prováděna za úplné uzavírky a doba výstavby je plánována na 3 měsíce, tj. od 1. září do 30. listopadu 2017. Po dobu výstavby bude tranzitní doprava vedena ve směru od Hustopečí přes Horní Bojanovice do V. Pavlovic. Ve směru od Břeclavi přes Rakvice - Trkmanice do V. Pavlovic. Linková autobusová doprava a místní doprava bude vedena po objízdné trase ulicemi Vinařská – Zahradní – Za Dvorem. Po dobu objížďky bude v těchto ulicích zákaz parkování (stání) na vozovce. Obslužnost objektů Vinia a.s. (Ostrovec) bude zajištěna.

Po dobu výstavby na ulici Brněnská musí obyvatelé počítat s omezeným příjezdem ke svým domům (k parkování možno využít např. parkoviště u Zemědělského družstva).

O dalších objektech rekonstrukce a s tím spojených uzavírkách a objížďkách v průtahu městem, které budou zahájeny na jaře příštího roku, budeme včas informovat.

Prosíme občany, kterých se tato stavba dotkne, aby byli trpěliví a shovívaví. Potíže to určitě vyvolá, ale ty budou trvat několik měsíců a opravená silnice bude sloužit minimálně 30 let, a určitě přispěje i ke zlepšení životního prostředí na ulicích Brněnská a Hodonínská.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém nebo potřeba něco řešit ve vztahu k opravovanému úseku silnice nebo objízdné trase, můžete se obrátit přímo na mě (tel.: 737 237 137).

Ing. Ladislav Hádlík
vedoucí oblasti Břeclav SÚS JMK; člen zastupitelstva Města Velké Pavlovice

Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zahájí 1. září 2017 práce na akci
„Rekonstrukce silnice II/421 Terezín – Velké Pavlovice“ * podrobné informace ke stažení po kliknutí ZDE

Text: Ing. Ladislav Hádlík / 28.8.2017