Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rekonstrukce odstavné plochy v ulici Hlavní

Pracovníci Služeb města provedli opravu odstavné plochy v ulici Hlavní u rodinného domu č.126. Povrch odstavné plochy byl po léta inertní a při větších deštích docházelo ke splavování. Navíc nebylo možné určit způsob parkování vozidel. Dodatečně budou namalovány bílé čáry, aby se vozidel na plochu vešlo co nejvíce. (Podobně tomu bude u zdravotního střediska.) K vydláždění byla použita stará dlažba z chodníku od základní školy.

V ul. Hlavní je posledních pár metrů chodníku z dlažby 30 x 30 cm a to před domem č. p. 114, oprava tohoto chodníku bude prováděna v následujících dnech.

Služby města * Rekonstrukce odstavné plochy

Text a foto: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 18.7.2017