Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rekonstrukce kanalizace

V současné době probíhá na ulici Hlavní oprava kanalizačního řádzu. Specializovaná firma Dirs Brno s.r.o. nejdříve za pomoci kamerového systému zkontrolovala stav kanalizace a určila poškozené části, které je nutné vyměnit. Po výměně poškozených nebo vybočených částí do kanalizace vpraví vložku z PVC, která za pomoci horké páry přilne ke kanalizační rouře a vyvložkuje ji.

foto: Věra Procingerová

Bezvýkopová technologie Omega liner


Jedná se o nejnovější technologii pro bezvýkopovou renovaci kanalizací na bázi plastu. Potrubí je vyrobené ze speciálního PVC kopolymeru, který je obohacen řadou přísad, které tomuto potrubí udělují zcela unikátní vlastnosti ve srovnání s konvenčními plasty. Tato technologie se řadí do kategorie renovací nazývané CLOSE-FIT relining. Potrubí je při výrobě předdeformováno do složeného tvaru, čímž se jeho venkovní průměr sníží o cca 40%. Výsledný tvar pak připomíná řecké písmeno Omega. Vyrobené potrubí se navíjí na cívku v požadované délce projektu a nebo na maximální délku, kterou umožňuje kapacita cívky.

1. Potrubí se zatáhne do sanovaného úseku kanalizace pomocí vrátku až do délky 200 m.
2. Po nahřání parou nebo horkou vodou se Omega Liner vrátí do původního kruhového tvaru
3. Tlakem se pak v poslední fázi potrubí vytvaruje přesně podle starého potrubí a nezmenší tak vnitřní světlost a tím i průtočnou kapacitu renovované kanalizace.
4.Pro prořezání přípojek do trubního vedení po osazení vystýlky Omega Liner firma WOMBAT užívá kanalizační robot KAWO, vyvinutý podle vlastní koncepce.


Hlavní přínos spočívá v:
Ekologický systém sanace bez „mokrého procesu vytvrzování“. Instalace je naprosto ekologicky nezávadná i ve fázi nahřátí s atestem na pitnou a minerální vodu
Jediný systém z plastu zvláště vyvinut pro sanaci kanalizací
Bezkonkurečně nejrychlejší doba instalace umožní velmi krátkou odstávku kanalizace
Díky speciálně vyvinutému materiálu se reliner přesně vytvaruje podle staré kanalizace a v místě napojení domovních přípojek se jemně vyboulí, což značně urychlí jejich další lokalizaci a otevření.
Tepelná roztažnost tohoto kopolymeru je tři krát nižší než u PE-HD. Toto má za následek takřka nulové smrštění a tím i jistotu, že potrubí po vychladnutí bude stále pevně přitisklé ke stěnám stávající kanalizace.
Při využití dalšího systému Uponoru - potrubí Flexoren je možné sanovat jak hlavní řad tak i domovní přípojky. Docílí se tak kompletní renovace celého kanalizačního rozvodu.
Potrubí je vyráběno v tovární kvalitě s kontrolou jakosti ISO 9001
Vynikající chemická odolnost PVC odolává většině chemickým látkám
Materiál potrubí Omega Liner je plně recyklovatelný
Díky výhodám při instalaci je renovace cenově výhodnější než u konvenčních metod

04-07-2008