Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Registr vinic upozorňuje vinaře

ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok), a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským intervenčním fondem.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:
• elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře
• na tiskopisu zaslaném poštou
• nebo osobně doručením na adresu:
ÚKZÚZ/Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 671 81 Znojmo

Více na: http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/registrace/registrace-vinic/


Ing. Rostislav Gruna
Vedoucí Oddělení registru vinic
Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic


06-09-2016 PV