Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ředitelka velkopavlovické mateřské školy přednášela na mezinárodní konferenci s tematikou LOKOMOCE v Praze

Mateřská škola již čtvrtým rokem spolupracuje se spolkem Lokomoce. Společně se zapojily do několika zajímavých projektů. Ten největší je projekt Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí realizovaného z Programu zdraví financovaného z Malého grantového schématu Fondů EHP 2014 – 2021.

Mé první setkání s fyzioterapeuty a paní doktorkou Chlupovou ve Velkých Pavlovicích, kde představovali ředitelkám mateřských škol svou vizi o každodenním cvičení dětí v mateřských školách, mne hned nadchlo. Vím, že pohyb u dětí předškolního věku je velice důležitý pro jejich celkový rozvoj.

Další mou myšlenkou bylo, že musím stejným způsobem nadchnout i učitelky ve své mateřské škole tak, aby cvičení s dětmi bylo smysluplné. A povedlo se. Motivací bylo, že každodenním cvičením s dětmi budou zlepšovat i svou vlastní kondici a podpoří i své zdraví.

Bylo potřeba dobře promyslet a naplánovat vzdělávací činnosti tak, aby se každodenní cvičení s dětmi správně začlenilo do režimu dne a splňovali jsme požadavky na mateřskou školu kladené. Moc důležité je, že když se chce, tak to jde!

Následovala školení učitelek vedené fyzioterapeuty i paní doktorkou Chlupovou, kde jsme i my, učitelky naší MŠ, získaly nové poznatky a zkušenosti. Moc ráda na toto období vzpomínám, poznaly jsme se tak vzájemně i v jiných než pracovních situacích. Dařilo se nám náš pracovní kolektiv utužovat a vzájemné vztahy podporovat. 

Naše mateřská škola se tak stala jednou z pěti pilotních školek v republice. A to je bezesporu velký úspěch nejen pro mateřskou školu, ale i pro město Velké Pavlovice. Za to patří všem pedagožkám velké poděkování.

Následovaly workshopy pro rodiče zaměřené nejen na pohybové aktivity s dětmi, správnou obuv, ale rovněž s psycholožkami, které rodiče seznamovaly s tím, jak podpořit psychickou odolnost dětí v dnešní digitální době. Rodiče se například dozvěděli, kolik hodin denně by mělo dítě spát, jak často a dlouho sedět u televize, počítače a spoustu dalších informací o prevenci vzniku problémového užívání digitálních technologií. Škoda jen, že se zajímavých workshopů účastnilo jen velmi málo rodičů.

Součástí projektu bylo rovněž dvakrát ročně bezplatné vyšetření dětí fyzioterapeuty. Rodiče získávali písemné zprávy o svém dítěti, mohli sami sledovat jeho vývoj v pohybových dovednostech zpracované odborníky. Fyzioterapeuti rovněž informovali rodiče o stavu a vhodnosti obuvi dětí, zejména bačkor, ve kterých děti tráví velkou část dne.

Tento projekt byl uzavřen mezinárodní konferencí „Psychická odolnost a pohyb dětí v digitální době“, která se konala 4. listopadu 2023 v Praze. Přednášející byli odborníci z Norska i České Republiky. Byli to lékaři, např. MUDr. Jaroslava Chlupová, PhD., prof. Lars Wichstron, PhD. A doc. Vera Skalická, Ph.D. z norské univerzity, Mgr. Zuzana Pavelcová, Mgr. Aneta Novotná Šírková - fyzioterapeutky, Mgr. Zuzana Pavelcová – psycholožka, Mgr. Antonín Barák a další. Za mateřské školy přednášela Bc. Olga Kolářová (ředitelka MŠ Velké Pavlovice) na téma "Význam pohybu pro psychickou odolnost dětí předškolního věku".

Já osobně jsem velice ráda, že se naše mateřská škola mohla do projektu zapojit. Podařilo se nám zviditelnit naši mateřskou školu a současně také město Velké Pavlovice ve velice prospěšné aktivitě pro děti. Věřím, že se nám bude dařit v této aktivitě pokračovat i nadále.

Děkuji všem pedagogům mateřské školy a všem aktérům spolku Lokomoce
a těším se na další spolupráci.

Mateřská škola * Ředitelka MŠ Bc. Olga Kolářová na mezinárodní konferenci „Psychická odolnost a pohyb dětí v digitální době“, Praha - 4. listopadu 2023

Text: Bc. Olga Kolářová, ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv Mateřské školy Velké Pavlovice / 9.11.2023