Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Recyklohraní aneb Na návštěvě u Novákových

Studenti Gymnázia Velké Pavlovice se v prvních dnech tohoto školního roku přihlásili do soutěže s názvem „Recyklohraní“. Tato soutěž je realizovaná pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky.

Cílem projektu je naučit žáky třídit odpad, včetně realizace zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Žáci školy budou za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob, které jsou umístěné v prostorách školy a za splnění soutěžních otázek a úkolů získávat body. Do soutěže se aktivně zapojili studenti prvního ročníku (prima), kteří ve výtvarné výchově navrhli a zhotovili sedm vzorů nádob na sběr baterií. Nejlepší návrh vyfotografovali a poslali do soutěže.

V úterý dopoledne dne 18. listopadu 2008 zavítali před radnici ve Velkých Pavlovicích organizátoři projektu a studenti naší školy jako vůbec první v České republice měli možnost shlédnout osvětový program k této problematice. Ve virtuální domácnosti umístěné v připraveném a vybaveném návěsu provázela studenty školy paní „Nováková“, která je seznamovala s úsporou elektrické energie a s tím jak správně třídit odpad. Studentům školy bylo vysvětlen správný postupu při recyklaci elektrozařízení a jeho zpětném odběru a následném využití.

Školní recyklační program umožňuje škole plnit část školního vzdělávacího programu v oblasti environmentální výchovy, přispívá k rozvoji ekologického myšlení a věříme, že nám umožní získat i titul „Ekoškola“ o který se již druhý rok snažíme.

PeadDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

 

Paní "Nováková" seznamovala mladé studenty, kterak odpad třídit :-) ...

Foto: Archiv gymnázia

18-11-2008