Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Recyklací starých spotřebičů jste přispěli k ochraně životního prostředí

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 182 televizí, 74 monitorů a 1 648 kg drobného elektra. Tím jsme uspořili 78,76 MWh elektřiny, 3 590,66 l ropy, 353,13 m³ vody a 3,29 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 17,74 tun CO₂ ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 69,61 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.

 

Certifikát ke stažení ve formátu PDF ZDE

 

certifikát.jpg

 

11-06-2014 PV