Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rada města schválila dotace spolkům z rozpočtu města

Dne 26. února 2021 proběhla schůze Rady města Velké Pavlovice, na které byly schváleny dotace pro místní spolky a organizace. 

Přestože jsou spolky již rok v útlumu, musí se starat o svůj majetek a samozřejmě taky plánují činnost na „lepší časy“.

Schválené dotace:
Moravskoslezský kynologický svaz, Velké Pavlovice * 10.000,- Kč
T.J. Sokol Velké Pavlovice * 20.000,- Kč
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Gymnáziu Velké Pavlovice * 6.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice * 35.000,- Kč
Karel Hovězák – pálení čarodějnic * 10.000,- Kč
Český zahrádkářský svaz * 15.000,- Kč
Hanáckoslovácký krúžek * 40.000,- Kč
Velkopavlovické tradice * 40.000,- Kč
Presúzní sbor * 40.000,- Kč
VOC Vinice Velké Pavlovice * 10.000,- Kč
Velkopavlovický okrašlovací spolek * 10.000,- Kč
Letecký klub Nad krajem André * 10.000,- Kč

Doporučené dotace – bude schvalováno zastupitelstvem města:
Římskokatolická farnost * 100.000,- Kč
Klub důchodců Velké Pavlovice * 94.000,- Kč
TJ Slavoj Velké Pavlovice * 540.000,- Kč
Myslivci Velké Pavlovice * 160.000,- Kč

Celkem:     1.140.000,- Kč

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 1.3.2021