Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Putování vinicemi za víny VOC 2023

V sobotu 15. dubna 2023 se uskutečnil třetí ročník akce pořádané spolkem VOC vinice Velké Pavlovice, z.s., Putování vinicemi za víny VOC, mezi vinicemi v trati Nadzahrady ve Velkých Pavlovicích.

I přes doslova aprílové počasí, při kterém chvíli pršelo, chvíli zase svítilo sluníčko, se účastníci naší akce podle jejich slov skvěle bavili, užili si každý okamžik, prošli si vinice, ve kterých okoštovali skvělá vína vinařů z našeho spolku, a putování zakončili na Besedě u cimbálové muziky Dúbrava. Myslivna se zaplnila, a to i dalšími návštěvníky nad rámec samotného Putování. Všichni vytvořili skvělou atmosféru - tančilo se, jedlo se a především degustovalo!

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům za návštěvu naší akce a městu Velké Pavlovice za podporu. Samozřejmě také všem, kteří nám pomohli při přípravě a úklidu.

Budeme se těšit na další ročník, jehož termín bude brzy upřesněn.

Vinařské akce * Putování vinicemi za víny VOC 2023; III. ročník

Text: Mgr. Barbora Havlíková, tajemnice VOC vinice Velké Pavlovice, z. s. / Foto: Oldřich Otáhal / 17.4.2023