Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Půl na půl, zamilovaní slaví i neslaví. A čtou :-)?

Anketa měsíce února 2014 byla na webových stránkách města Velké Pavlovice věnována zamilovaným. Mohli se vyjádřit, zda slaví sv. Valentýna, svátek všech zamilovaných a nebo o jeho oslavě alespoň uvažují. Ankety se zúčastnilo 126 hlasujících z nichž přesně 50%, tedy 63 z vás, zakliklo odpověď NE, dalších 40 hlasujících, tedy 32%, zakliklo ANO a zbytek čítající 23 hlasujících, tedy 18%, se rozmýšlelo. Dle výsledků se zdá, že Valentýn své pevné místo v našich končinách prozatím nenašel. Možná raději preferujeme první máj, lásky čas či MDŽ osmého března.

Další anketa bude věnována Březnu – měsíci knihy a čtenářství.

Nová anketa, kterou najdete hned na titulní straně našeho webu se Vás dotazuje, jak jste na tom se čtením knížek a ptá se
„Kolik knížek průměrně přečtete za jeden měsíc?“

Vyberte si z našich možností odpovědí a zaklikněte, za každý hlas předem velmi děkujeme.

Karolína Bártová


 

Co to je a kde se vzal BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY?

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955, kdy proběhl první ročník. Od samého vzniku se Měsíc knihy těšil přízni vládnoucího establishmentu. Není na tom nic divného, protože zrod tohoto velkolepého kulturního projektu byl spojen s oficiálními místy.

Vznik celé akce popisuje Oldřich Kapsa v časopise Čtenář (1954) těmito slovy: "Jedním ze základních opatření k zlepšení propagace knihy má být zvláštní akce, na níž se dohodlo ministerstvo kultury se Svazem československých spisovatelů, nakladatelstvími, knižním obchodem, masovými organizacemi, zvláště se zástupci revolučního odborového hnutí, Československého svazu mládeže a Svazu československo-sovětského přátelství a dalšími složkami. Po prostudování zkušeností ze Sovětského svazu a některých lidově demokratických zemí, zvláště Polska, bylo rozhodnuto, že bude každoročně jeden měsíc věnován nejširší propagaci knihy. Měsíc březen byl vyhlášen za Měsíc knihy."

Inspiraci však komunističtí propagátoři mohli najít i v domácí tradici. Za první republiky probíhaly pod patronací Svazu knihkupců a nakladatelů tzv. Týdny knihy. Komunistická propaganda si od Měsíce knihy slibovala mnoho. "Prvním úkolem je účinně pomáhat v tom, aby kniha pronikla do všech končin vlasti, stala se potřebou denního života všech občanů, zvláště mládeže, a plnila tak v širší míře své ideově výchovné poslání. Druhým úkolem je propagací a šířením literatury lépe pomáhat řešit hospodářské otázky, zvláště na vesnici, to znamená dostat odbornou knihu do rukou zemědělců, a v přípravách na oslavy 10. výročí osvobození ČSR Sovětskou armádou posilovat obranyschopnost obyvatelstva. Dalším úkolem je pomáhat v šíření vědeckého světového názoru a účinněji propagovat politickou literaturu, zvláště spisy klasiků marxismu-leninismu a Klementa Gottwalda," uvádí dále ve svém článku Oldřich Kapsa.

Akce Měsíc knihy měla být manifestací této síly ve službách komunistické doktríny. Zacílena byla především na vybrané skupiny obyvatel, u nichž bylo možné předpokládat "ideologický růst". Mládež, zemědělci a dělníci měli být opracováváni a přetvořeni v uvědomělé, socialistickému zřízení oddané soudruhy.

Páteří Měsíce knihy však i nadále zůstaly knihovny a knihkupectví. Podle metodických pokynů pořádaly soutěže, jako například Budujeme vzornou lidovou knihovnu, nebo ve spolupráci se základními školami soutěž Celá třída čte.

Měsíc knihy a internetu

V roce 1989 přišla "sametová" revoluce a s ní i mnoho změn. Měsíc knihy přestal být oficiální akcí řízenou z ministerstva a postupně téměř zanikl. Na jeho místo nastoupil Týden knihoven pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků. S nástupem vizuálních a elektronických médií přišla tištěná kniha o výsadní postavení, což se projevilo mimo jiné i v přejmenování Měsíce knihy na Měsíc knihy a internetu.

V současnosti pořádají mnohé knihovny a knihkupectví série akcí, které nesou název Měsíc knihy i nadále. Některá nakladatelství poskytují v prvním jarním měsíci výrazné slevy na vybrané tituly a připravují křty nových publikací. Tedy – kdo chce Měsíc knihy pořádat, pořádá ho i nadále. Méně pompézní, méně ideologický, méně oficiální. Obava, že internet vytlačí knihu a definitivně se usadí na trůnu, není opodstatněná. Tištěná kniha zůstane nenahraditelným společníkem mnoha lidí ještě mnoho let. Internet bude žít vedle ní, stejně jako televize, kino, rozhlas a divadlo. Apokalyptici si budou muset nějaký čas počkat.

Zdroj informací: www.chytrazena.cz

 


 

 

Březnová anketa webu města Velké Pavlovice na téma "knížky a čtenářství"...

 

 

 

 

24-02-2014-BK