Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Prožijte VELIKONOČNÍ SVÁTKY s Laudamem

Po ukončení doby Vánoční se chrámový sbor Laudamus začal intenzivně připravovat na Velikonoce. Poprvé sbor zazpívá již v pátek při Velkopátečních obřadech. Atmosféru ukřižování, smrti a kříže umocní skladby určené výhradně na tento den.

Z opery Lombarďané skladatele Giuseppe Verdiho je to skladba Jeruzaléme: Jeruzaléme, horo, kterou kráčel sám Bůh, země zpitá krví Pána, doveď nás hříšné až pod rajský krov… Od Antonína Tučapského latinské Pater meus – Otče můj do tvých rukou poroučím ducha svého. Dokonáno jest! A od anonymního autora k uctívání Svatého kříže – Lide můj, co učinil jsem tobě…

Velikonoční vigilie se již neobejde bez Aleluja z oratoria Mesiáš od Georga Friedricha Händela a dalších písních plných naděje a radosti. Na slavnost zmrtvýchvstání Páně se zpívá Velikonoční sekvence, dále Ave verum od Wolfganga Amadea Mozarta.

K chrámovému sboru se přidá i žesťové trio. Společně zahrají a zazpívají Bededicat vobis a Aleluja od G.F. Händela. Na závěr zazní Raduj se nebes královno.

Přijďte prožít radost ze zmrtvýchvstalého Krista do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve V. Pavlovicích.
Chrámový sbor Laudamus bude hrát a zpívat jen pro Vás...

 

Pořad bohoslužeb 2. až 5. dubna 2015 – Velikonoční svátky

Zelený čtvrtek * 19:00 hod.
Velký pátek * 19:30 hod.
Bílá sobota * 20:30 hod.
Slavnost zmrtvýchvstání Páně  – Boží hod velikonoční * 10:30 hod.

Stanislava Bílková


 

Chrámový sbor LAUDAMUS srdečně zve na Velikonoční svátky s hudbou a zpěvem...

 

Foto © 2015 Archiv Chrámového sboru Laudamus Velké Pavlovice

 

 


02-04-2015-BK