Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Prosba o poskytnutí příspěvku

Domov sv. Josefa v Žirči požádal o zveřejnění prosby o poskytnutí charitativního příspěvku a s nabídkou sociálních odlehčovacích pobytů, která je určena lidem s neurologickým onemocněním a s tělesným postižením. Domov sv. Josefa v Žirči je v celé republice zatím stále jediné lůžkové zařízení, které poskytuje komplexní péči nemocným roztroušenou sklerózou.

Jako nestátní neziskové zdravotnické a sociální zařízení je Domov financován z několika zdrojů. Celý provoz DSJ je zčásti hrazen platbami pojišťoven, dotacemi od státu, kraje, měst a obcí, platbami klientů a z nadačních fondů a nadací. Bohužel však ani to nestačí pokrýt potřebné náklady, proto jsme závislí na finančních příspěvcích od firem a jednotlivců.

Každý dar, byť jen malý, je pro ¨Domov sv Josefa velkou pomocí! Jednotlivci mohou přispět finančním či věcným darem nebo dobrovolnou pomocí. I malý dar může znamenat velkou pomoc pro ty, kterým nemoc roztroušená skleróza zkřížila životní cestu!

Firmy mohou přispět jak finančně, tak i materiálně, nebo také radou či bezplatnou službou.

Jakýmkoliv typem podpory dokazujete, že Vám není lhostejný osud lidí, kteří se ne vlastní vinou ocitli v obtížné situaci a nedovedou si pomoci sami.

NA ÚČET DOMOVA SVATÉHO JOSEFA MŮŽETE PŘISPÍVAT KDYKOLIV

číslo účtu 78-8832560277/0100
variabilní symbol  7000

11-01-2011 PV