Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Projektový den na ZŠ „Ukliďme Velké Pavlovice“

Ve středu před Velikonoci se žáci 2. stupně ZŠ spojili s učiteli a dali se do práce, aby přinesli svému městečku trochu čistoty a krásy. Projektový den se stal nejen vynikající příležitostí k udržení okolí školy a ulic města v pořádku, ale také  posílil pocit odpovědnosti a sounáležitosti s místem, kde žijí.

Žáci byli ráno ve škole nejprve poučeni o bezpečnosti a poté byli vybaveni pytli na odpadky a ochrannými rukavicemi. S pytli v rukou a rukavicemi na rukou se rozešli do ulic, parků a veřejných prostranství, aby vyčistili naše město od nepořádku. Žáci byli rozděleni po třídách. Jejich učitelé je motivovaně vedli k co nejefektivnějšímu sběru a třídění odpadků do odpovídajících pytlů, aby bylo následné recyklování co nejjednodušší. Tato akce, zaměřená na ekologickou osvětu a podporu čistšího životního prostředí, přinesla do našeho života významné pozitivní změny.

Všem zúčastněným žákům moc děkujeme.

Základní škola * Projektový den „Ukliďme Velké Pavlovice“

Text: Mgr. Jaroslava Stávková ZŠ Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice / 2.4.2024