Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Projektový den „Roboti“ na II. stupni ZŠ

Ve dnech 27. a 29. září 2023 navštívili II. stupeň Základní školy Velké Pavlovice lektoři ze vzdělávacího centra Smart Bricks, kteří uspořádali pro žáky 5., 7. a 9. ročníků nezapomenutelný projektový den. 

Tato událost přinesla do prostředí vzdělávání výjimečnou zkušenost spojenou s technologiemi, programováním a robotikou. Cílem projektového dne bylo nejen představit žákům svět robotiky, ale také je motivovat k tomu, aby sami zkoumali, tvořili a objevovali. 

Celý den byl plný interaktivních aktivit, které umožnily všem účastníkům prakticky poznat svět robotiky a programování. Za pomoci jedinečných vzdělávacích setů od LEGO® Education, z nichž některé zakoupila naše škola, měli žáci za úkol sestrojit vlastního funkčního robota. Takto složitý úkol vyžadoval trpělivost, kreativní a logické myšlení a týmovou spolupráci. Výsledky své práce pak představili svým spolužákům.

Projektový den nebyl jen zábavnou akcí, ale také inspirací pro budoucí generace. Žáci mohli vidět, že svět technologií a robotiky je pro ně dosažitelný a že mohou hrát aktivní roli v jeho vývoji. Událost jako tato může otevřít dveře budoucím kariérám v oblasti vědy, inženýrství a matematiky.

Základní škola * Projektový den ROBOTI na II. stupni Základní školy Velké Pavlovice

Text: Ing. Pavel Hanzálek, pedagog II. stupně Základní školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv Základní školy Velké Pavlovice / 10.10.2023