Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Projektový den DÁME KROJ strávili třeťáci ve vinařství

V pátek 29. září 2023 se naše třída v rámci projektového dne „Dáme kroj“ vypravila do sousední obce Němčičky do rodinného vinařství rodičů žáka naší třídy Jindry Stávka. Uvítala nás Jindrova maminka, která si pro děti připravila skvělou únikovou hru. Jindrova babička nám ukázala a popsala části lidového kroje, jak dívčího, tak chlapeckého. Dětem se tak vryla do paměti slova jako fěrtoch, šmukáč, turečák apod.

Potom si nás převzal Jindrův tatínek, který právě přivezl traktorem na vlečce čerstvě posbírané hrozny z vinohradu. Ty se musely přesypat do lisu a odtud už jsme sledovali, jak teče vylisovaná šťáva dolů do sklepa. Tam také pokračovala naše exkurze. Pan Stávek dětem povyprávěl celý proces výroby vína a skončili jsme až u stroje, kde se víno lahvuje a dostane svou etiketu.

Na krásném prostorném lidově laděném dvoře jsme se nasvačili. Děti se rozdělily na dvě družstva a pustily se do řešení úkolů únikovky. Zde se ukázalo, jak pozorné byly při předchozí prohlídce. Nejprve musely vyluštit obrovskou křížovku na chodníku, která se týkala lidových krojů. Pak musely složit velké krabice na víno a z jednotlivých písmen složit klíčové slovo. Následovalo přelévání vody koštýřem z kbelíku do skleněné karafy tak, aby vyplavala na povrch zátka s důležitým vzkazem. Opravdu to nebylo snadné, ale děti to zvládly. Následně musela obě družstva dojít na souvislost mezi rébusy, které z vody vylovily. Oba týmy daly hlavy dohromady a úspěšně to zvládly. Rozluštěný klíč je vedl do sklepa do cisterny č. 20, kam si Toník vlezl a vítězně vystrčil ven ručičku s konečným vzkazem a výhrou. Třída 3. B vyhrála 6 lahví hroznové šťávy, kterou děti dostanou na vánoční besídku.

Hurá :-)

Navíc si s sebou odnášely ještě dětské tetovačky laděné do symbolů slovácka a vinařství. To bylo radosti. Ale nebyl to ještě konec. Na dvoře si pro děti připravil Jindrův tatínek degustaci vzorků hroznové šťávy a provedl je tak základním kurzem sommelierství. Děti postupně ochutnaly tři vzorky a sdělovaly své dojmy ohledně chutě i vůně lahodného nápoje. Čas nám rychle utekl a nezbývalo než se rozloučit a vydat se na autobus. Byl to den plný zážitků a nového poznání.

Chtěla bych tímto moc poděkovat rodičům Jindry Stávka, kteří naší třídě připravili tak skvělé zářijové páteční dopoledne.

Základní škola * Projektový den DÁME KROJ ve vinařství

Text a foto: Mgr. Martina Dobrucká, třídní učitelka 3.B / 2.10.2023