Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Projekt Vraťme zahradě život II

Mateřská škola v loňském roce realizovala svůj projekt „Vraťme zahradě život I“. Cílem projektu „Vraťme zahradě život“ je vytvoření ekoprostoru v areálu školy, který bude sloužit k výuce a k relaxaci. 

Ekoprostor bude součástí vzdělávacího programu určeného k rozvoji kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které je důležité pro současný i budoucí stav životního prostředí. Děti získají výjimečný prostor vytvořený školou, rodiči a partnery, pro pozorování a přirozené učení. 

Ani nejlepší interaktivní program nemůže dítěti nahradit ten pravý pocit opravdovosti, kdy si může vše na vlastní kůži prožít, cítit různé vůně, vidět svýma oči krásu přítomnosti, zkrátka prožít pravou radost při pozorování vzniku nového ekoprostoru s různými ekosystémy v blízkosti svého žití.

Pro děti předškolního věku je také důležitá kreativita, spolupráce, komunikace, kosmopolitní myšlení a důvěra. Děti budou mít možnost o vytvořený ekoprostor pečovat, upravovat ho či doplňovat tak, aby byl pro jeho obyvatele co nejvíce přirozený. Dále je důležité, aby si děti při činnostech uvědomovaly své silné a slabé stránky a učily se je dále rozvíjet, přirozenou formou si uvědomovat důležitost hmyzu a drobných živočichů v přírodě.

Na původním místě je již vybudována spirála s bylinkami, umístěno broukoviště, ještěrkoviště, pítko pro včely a ptáky, hmyzí domečky, živočichové vyrobeni z keramické hlíny, pítka z keramické hlíny, jednoduché popisky. To bylo našim cílem v první etapě a aktivně se na ni podíleli nejen zaměstnanci, děti, ale zapojili se také někteří rodiče.

Druhou etapu jsme zahájili již nyní v zimním období tím, že jsme instalovali venku „ptačí strom“, který je názornou didaktickou pomůckou, další zajímavou aktivitou je rovněž „Ptačí stezka“, která je instalována na plotě mateřské školy. A jak vypadá voda v zimním období? No je to přece led, který s dětmi nejen vyrábíme, ale hned z něj také tvoříme. A děti to moc a moc baví. Stavby za polárním kruhem a pro ty mladší děti ledové království jsou bezesporu vynikajícím lákadlem, když sněhu máme poskromnu.

Jarní část etapy se nám nabídla sama, když děti v době končícího podzimu nalezly ježka, kterého jsme zachránili a dali ho do péče ekocentra. Takže jsme navázali na tuto událost a na jaře se děti dvou předškolních tříd zúčastnily projektového dne „Ježek“ na Ekocentru Trkmanka. Lektor nejen seznámil děti s ježkem, jeho životem, bydlištěm, stravou, ale společně s dětmi vyráběli jednoduché ježčí domečky.

Z výše uvedených zážitků a zkušeností dětí se nám podařilo vymyslet a zpracovat krásný příběh, který jsme sepsali, děti ho doplnily krásnými ilustracemi a vznikla nám krásná školková kniha DOBRODRUŽSTVÍ JEŽKA MARHULÁČKA.

Tuto aktivitu ještě obohatíme o výrobou nových sad venkovního pexesa s tím, že využijeme ilustrační obrázky z naší knihy. Další aktivitou bude výstava ilustračních obrázků před mateřskou školou na našem plot-artu. Všechny získané znalosti si ověříme „plotovkou“, což bude plnění úkolů na zahradě školy.

Další součástí projektu bude výsadba keříků, které by zkrášlily a zároveň poskytli soukromí naši novým obyvatelům – ježkům.

S druhou etapou se mateřská škola se zapojila do projektu Místní akční plán pro SO ORP Hustopečsko IV se svým projektem nazvaným „Vraťme zahradě život II“, ve které uspěla.

Mateřská škola * Projekt Vraťme zahradě život II

Text: Kolektiv pedagogických pracovníků Mateřské školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv Mateřské školy Velké Pavlovice / 15.4.2024