Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Projekt "Progresivní vzdělávání na Gymnáziu V. Pavlovice" vstupuje do druhé poloviny

Přesně před rokem jsme na naší škole spustili projekt s názvem „Progresivní vzdělávání na GVP“, který je financován z Evropské unie v rámci OP VK. Projekt navazuje na realizaci školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, který tím rozvíjí a zkvalitňuje. Hlavní cílem projektu je modernizace výchovně vzdělávacího procesu v rámci inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mezi priority této oblasti patří doplnění kmenových učeben o novou didaktickou a audiovizuální techniku s prvky ICT a pořízením interaktivní tabule.

V souvislosti se zavedením interaktivních metod do výuky byli proškolení všichni pedagogičtí pracovníci. Nová multimediální technika je k dispozici pro všechny vzdělávací předměty, stejně jako pro tvorbu a pilotáž digitálních učebních materiálů nově tvořených v rámci tohoto projektu. ICT technika byla pořízena na základě výběrového řízení a začala se používat ve výuce od 1. 9. 2012.


 

Nejpočetnější zastoupení v projektu má klíčová aktivita:


III/2 – Inovace a zkvalnění výuky prostřednictvím ICT
Cílem této klíčové aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. Aktivita vede k dynamice, originalitě, názornosti, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků ve všech vzdělávaných předmětech. Postupně vznikne 360 didaktických učebních materiálů pro biologii, chemii, zeměpis, dějepis, základy společenských věd a další.

V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

V rámci aktivity bude podpořen rozvoj odborných kompetencí žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost, vytvořením 64 didaktických učebních materiálů ze základů společenských věd.

II/2 - Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

V rámci této aktivity bude podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřená na zvyšování znalostí a dovedností žáků středních škol ve využívání anglického a německého jazyka. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během realizace projektu 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku anglického a německého jazyka. Každá sada bude obsahovat 32 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

II/4 - Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR

Cílem aktivity je zlepšení jazykových kompetencí pedagogů školy při výuce anglického a ruského jazyka.

Projekt završuje aktivita - VIII/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu

V rámci aktivity podpoříme profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti mentoringu prostřednictvím vzdělávacích programů akreditovaných v systému DVPP. V rámci aktivity škola rovněž získá soubor materiálů sloužících k podpoře profesního a odborného růstu pedagogických pracovníků mentora a supervize.

Přehled dosud vytvořených a ověřených didaktických učebních materiálů:

III/2  Inovace a zkalnění výuky prostřednictvím ICT
VY_32_INOVACE_01_Dějepis
VY_32_INOVACE_02_Zeměpis
VY_32_INOVACE_03_Zeměpis
VY_32_INOVACE_04_Biologie

Na požádání poskytne Gymnázium Velké Pavlovice vytvořené digitální učební materiály ostatním pedagogickým pracovníkům a školám v České republice. O materiály můžete požádat na elektronicky na adrese gymnazium@velke-pavlovice.cz

 

www.gymnazium.velke-pavlovice.cz

 

PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

 

 

01-03-2013-BK