Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Projekt „I tvoje popelnice má ráda pořádek“

Rada Jihomoravského kraje na svém zasedání 8. dubna 2019 schválila v dotačním titulu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro rok 2019 také projekt Ekocentra Trkmanka.

Projekt jsme nazvali „I tvoje popelnice má ráda pořádek“ a na jeho realizaci byl schválen finanční příspěvek ve výši 63.700 Kč, což je 100% požadovaných finančních prostředků.

Dlouhodobým cílem je udržovat krajinu čistou a bez černých skládek. Proto se všemožně vychází občanům vstříc se zpracováním odpadů. Cílem společností, u nás Hantály a.s. je vytřídit maximum komodit, které se dají zpracovat a následně recyklovat. Cílem našeho projektu je snahu těchto společností více podpořit.

Snahou projektu pomocí osvěty také bude podpořit ekologické nakupování, darování nepotřebných věcí, podpora domácího kompostování.

V rámci projektu bude vyhlášena výtvarná soutěž pro různé věkové kategorie s vyhlášením vítězů a výstavou, beseda a další formy osvěty.

Projekt je cílený zejména na občany Velkých Pavlovic, pomocí výtvarné soutěže na občany Jihomoravského kraje.

Co od projektu očekáváme? Zvýšení pozornosti při třídění odpadů.

Věříme, že v tom nezůstaneme sami a že se v hojném počtu zapojí i naši spoluobčané.


Projekt podpořen Jihomoravským krajem

208790

   208792

Text: Za Ekocentrum Trkmanka Bc. Zita Dvořáková, MSc / 15.4.2019