Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Příznivci folkóru zaplnili sokolovnu

V sobotu 21. října v  sokolovně, pořádal místní Hanáckoslovácký krúžek za podpory města Velké Pavlovice koncert pro pana Františka Melichara, Vilku Buchtovou a další pavlovické nositele tradic.  

V letošním roce si připomínáme výročí narození i úmrtí pana Františka Melichara (1937 – 1997), který byl, společně s paní Vilkou Buchtovou (1922 – 1997), zakladatelem a dlouholetým vedoucím Slováckého krúžku ve Velkých Pavlovicích. Významnou měrou přispíval paní Zdence Jelínkové (etnochoreoložka) a jejímu sběru lidové kultury u nás a sám se tak podílel na zachovávání a předávání lidových prvků, a tance především, dalším generacím. Díky spolupráci se Zdenkou Jelínkovou si Velké Pavlovice získaly pověst obce s bohatou a rozvinutou lidovou kulturou a staly se pomyslným centrem jižního Hanáckého Slovácka.

 V letošním roce se nám sešlo několik dalších důležitých výročí, která se pojí k velkopavlovickému folkloru. Je to již 65 let od prvních počátků organizovaného folkloru ve Velkých Pavlovicích. Už v roce 1952 totiž vznikl národopisný a taneční soubor pod vedením Jana Tomka. Po jeho tragické smrti převzala vedení tohoto souboru paní učitelka Alena Ptáčníková, další velmi významná osobnost velkopavlovického folkloru.

Dále si letos připomínáme 30 let, kdy vznikla cimbálová muzika VINICA, pod vedením Ing. Jaroslava Buchty, která doprovázela NS Vonica a později také NS Dolina.

V roce 1977 byl manželi Melicharovými a Pláteníkovými založen Slovácký krúžek (později NS Vonica). Hnacím motorem všech zkoušek NS Vonica byla paní Vilka Buchtová, která se i v pokročilém věku neúnavně ujímala nacvičování besed na krojované plesy.

Současně jsme také vzpomněli i na další velkopavlovické nositele tradic a lidové řemeslníky, kterým jsme touto cestou poslali naše velké díky za obětavost, trpělivost a píli při jejich neúnavné práci.

Hlavní hvězdou večera byl BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů), se kterým zazpívali jeho výjimeční sólisté a mimo jiné také členové Melicharovy rodiny, Lidka Malhocká (roz. Melicharová), Štěpán a František Melichar ml. i vnuk Tadeáš Janošek. Výkon tohoto orchestru ozdobil tento krásný večer.

V programu, který byl k této výjimečné příležitosti připraven, vystoupil Hanáckoslovácký krúžek z Velkých Pavlovic, který byl pod novým názvem opět vzkříšen, pod vedením Zuzky Martinkové a Jana Melichara, před dvěma lety. Tanečníci předvedli některé vybrané lidové tance a písně z Hanáckého Slovácka a přispěli k dobré náladě obecenstva, které se z velké části skládalo z místních příznivců folkloru.

Chtěli bychom poděkovat nejen zástupcům města Velké Pavlovice, na jehož bedrech bylo financování této velkolepé akce, ale také všem účinkujícím, moderátorům, hostům a v neposlední řadě divákům, kteří svou účastí projevili sympatie  lidovým tradicím.

Doufáme, že tato akce, věnovaná lidovým tradicím a folklóru nebyla poslední a že jejich příznivců a nadšenců bude, hlavně z řad mládeže, v budoucnu přibývat… 

Vzpomínkový koncert na Františka Melichara a Vilku Buchtovou

Text: Za Hanáckoslovácký krúžek Zuzana Pecháčková / Foto: Oldřich Otáhal / 23.10.2017