Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Přítomnost zastupitelů města a radních na jednáních v roce 2016

Za kalendářní rok 2016 se zastupitelé města Velké Pavlovice sešli na pěti řádných jednáních a celkem projednali 15 hodin. Absenci na jednom jednání měl Ing. Pavel Lacina, Lubomír Zborovský, Ing. Pavel Procházka, Jana Crháková a Jan Melichar. Ing. Dušan Bedřich měl absenci na třech jednáních.

Rada města Velké Pavlovice se za kalendářní rok 2016 sešla 31krát a projednala celkem 134,5 hodiny. Průměrná doba jednoho jednání je tedy čtyři hodiny 20 minut.

Jediný Ing. Ladislav Hádlík byl přítomen po celou dobu všech schůzí rady města. Petr Hasil byl nepřítomen 45 minut, Jiří Otřel 225 minut, Ing. Roman Halm 245 minut a Josef Dostoupil 345 minut.

Statistika docházky radních je převedena na minuty z toho důvodu, že většina radních nebyla přítomna pouze na části schůzí. (Např. 45 minut na jedna schůzi, 20 minut na další schůzi, apod.)

Text: Petr Hasil / 18.1.2017