Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Přihlaste své dítko do BADMINTONOVÉHO KROUŽKU

Badminton je ideálním sportem pro rozvoj Vašich dětí.

V sezóně 2016/17 bude otevřen badmintonový kroužek pro děti od 7 let.
Tréninky kroužku zaštiťují proškolení trenéři badmintonu III. a IV. třídy.

Jaká je filosofie našeho kroužku?

Tréninky vedeme tak, abychom dětem nenásilnou, hravou a zábavnou formou předali především pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a seznámili je se základy badmintonu jako sportovní disciplíny. Tyto základy pak dále rozvíjíme a postupně na ně navazujeme cíleným prohlubováním konkrétních badmintonových dovedností podle individuálních schopností dětí.

Termíny a místa konání ve školním roce 2016/17

Pro tento školní rok děti rozdělíme do tří tréninkových skupin podle výkonnosti.
Tréninky budou pro konkrétní skupiny probíhat vždy v určených termínech:

Skupina C (začátečníci)
 - pondělí 16 - 18 HODIN vedoucí trenér Jiří Huslík

Skupina B (pokročilí)
– pondělí 16 - 18 HODIN vedoucí trenér Karel Reichman
– pátek 17 - 18.30 HODIN vedoucí trenér Jiří Huslík

Skupina A (soutěžní hráči)
– pondělí 16 - 18 HODIN vedoucí trenér Karel Reichman
– pátek 17 - 18.30 HODIN vedoucí trenér Jiří Huslík

Všechny tréninky probíhají ve velké tělocvičně při ZŠ Velké Pavlovice.
V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku, kterou odevzdáte v kancelářích ZŠ, nebo přímo trenérům.

Co děláme v období školního roku?

Mimo pravidelné tréninky se zúčastňujeme s našimi hráči turnajů, převážně v oblasti Jihomoravského kraje.
Pořádáme minimálně třikrát ročně vlastní turnaje ve Velkých Pavlovicích.
Úzce spolupracujeme s brněnským oddílem Badminton Sharks, s nimiž nás čekají další aktivity,
jako např.v loňském roce to bylo badmintonové, vodácké či cyklistické soustředění.
V příštím roce také plánujeme diváckou návštěvu na některém badmintonovém turnaji dospělých.

Co budou děti potřebovat?

Děti do kroužku potřebují:

• vhodnou sálovou obuv (takovou, která nezanechává barevné stopy na podlaze tělocvičny),
• pohodlný sportovní oděv,
• láhev s pitím,
• ideálně vlastní badmintonovou raketu, a kvalitní švihadlo (není povinné, možnost využití školních pomůcek)

Cena kroužku?

Cena  400,- Kč se platí vždy předem na jeden rok (lze platit i pololetně).
Zahrnuje pronájem kurtů, tréninkové pomůcky.
Platba je možná v kanceláři ZŠ, případně u trenérů.

Kontakty na nás: info@badminton-vp.cz, případně telefonní číslo: 604 552 805

Maximální počet míst v kroužku je 18. Pokud bude zájem dětí větší, než je kapacita,
bude o zařazení do kroužku rozhodovat doba přijetí rezervace místa.
Děti navštěvující kroužek v minulých obdobích mají přednost.

Kroužek badmintonu začíná v druhé polovině září 2016.
Na prvním tréninku dostanou děti a rodiče další informace o průběhu tréninků.

Více na * www.badminton-vp.cz

 

 

 

 


06-09-2016-BK