Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Představujeme vám studii budovy, jež má nahradit velkopavlovické kino

Ing. arch. Jan Tesař představil před pár týdny zástupcům města, základní umělecké školy a zaměstnancům turistického informačního centra a knihovny rozpracovanou studii budovy, která má nahradit chátrající kino. 

Na základě připomínek byla rozpracovaná studie poopravena a v těchto dnech předána investorovi tj. městu Velké Pavlovice.

Budova je navržena dvoupodlažní + garáže a zázemí v suterénu. Zastavěná plocha suterénu je 790m2 (garáže + zázemí), 1.NP 790m2 (TIC + knihovna) a 2.NP 810m2 (ZUŠ). Stavba je koncipována tak, aby si organizace navzájem nepřekážely. Naopak aby si pomáhaly. Rodiče čekající na žáky ZUŠ mohou využít služby TIC anebo knihovny, knihovna zase bude moci využít pro občasnou potřebu sál ZUŠ.

Prostory jsou navrženy tak, že bude možné mít v provozu pouze jednotlivé úseky. Je tedy možné uzavření ZUŠ, knihovny i TIC samostatně a to buď uzavřením dílčích vstupů anebo v případě TIC, uzamčení vitrín a pultu pomocí rolet či jiného obdobného zařízení.

Město Velké Pavlovice * Studie nové budovy pro ZUŠ, MěK a TIC

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 9.6.2020