Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Přednáška k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu

Ekocentrum Trkmanka a Rotary klub Valtice-Břeclav uspořádaly v úterý 4. června 2013 přednášku pana profesora Mgr. Jiřího Macháčka Ph.D. z Ústavu archeologie a muzeologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma „Archeologie doby Cyrila a Metoděje – Nové objevy na Pohansku u Břeclavi a jiných velkomoravských lokalitách.“

Pan profesor ve svém výkladu zasadil slavné období Velké Moravy v 9. století našeho letopočtu do geografického a historického kontextu, jako říši, která ležela v oblasti, již Římané nazvali Pannonií, tedy na dnešním území Moravy, Slovenska, Maďarska a Rakouska. Měla mocné sousedy, na západě Franskou říši a na jihovýchodě zase říši Byzantskou.

Politický, náboženský a ekonomický vliv ze západu prosazovaly kromě panovníků i kláštery v Pasově, Salzburgu a Řezně, které mají hlavní podíl na zavedení křesťanství s latinským rituálem u dosud pohanských Slovanů.

Na oslabení politického a náboženského vlivu německých kmenů povolal kníže Rostislav v roce 863 bratry Cyrila a Metoděje ze Soluně, kteří měli náboženské obřady konat ve slovanském jazyce a vytvořili by písmo srozumitelné domácímu obyvatelstvu. Písmo hlaholice a překlady liturgických knih do staroslověnštiny jsou hlavními výsledky misie obou bratrů na území Velké Moravy.

Poté se profesor Macháček věnoval archeologickým výzkumům, které zachycují a popisují století největšího rozkvětu Moravy. Popsal dvě největší centra  Velkomoravské říše, což jsou Mikulčice a Pohansko a vedle nich Staré Město, Děvín na Slovensku a Zalavár v Maďarsku u Balatonu. V Mikulčicích a Zalaváru byly nalezeny základy dvou největších bazilik z této doby.

Pan profesor seznámil posluchače s využitím nejmodernější techniky při archeologických výzkumech, což jsou 3D skenery, aplikace chemie, analýzy DNA, dendrochronologie a spousty dalších vědních oborů, které pak dovolují získat daleko exaktnější závěry při archeologických výzkumech.

K nejnovějším výzkumům byl 3D skener využit při objevech slovanského mohylníku v rakouském Bernhardsthalu, který leží 5 km od Pohanska za řekou Dyjí a kde archeologové momentálně pracují.

Pravidelní návštěvníci dějepisných přednášek si mohou zasadit výklad profesora Macháčka do kontextu vyprávění o starých stezkách pana Ing. Radana Květa, poněvadž všechna centra Velké Moravy ležela na tisíciletých obchodních stezkách, které vedly kolem velkých řek na našem území. Zde se jedná o Jantarovou stezku, která procházela několika větvemi přes Moravu.

Magistr Marek Vlach zase v přednášce o římských legiích na Moravě mimo jiné popsal budování systému pevností na řece Dunaji – Limes Romanum proti nájezdům barbarů ze severu. Jedna z těchto pevností vznikla na místě keltského města Radasbona, císař Marcus Aurelius tu vybudoval klasický pravoúhlý vojenský tábor Castra Regina, z něhož v 7. století  vzniklo bavorské město Řezno – Regensburg, které přijalo křesťanství a stalo se jedním z center jeho šíření na východ. V 9. století toto město postavené v římských hradbách bylo menší než naše Pohansko, takže i takto se dá přiblížit lesk a sláva Velké Moravy.

 

Ing. Zdeněk Karber


 

Fotogalerii z přednášky k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu
na Ekocentru Trkmanka otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber


 

www.ekocentrum-trkmanka.com

 

 

 

06-06-2013-BK