Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Prázdniny skončily - gymnázium opět ožilo

Nový školní rok 2020/2021, který byl zahájen 1. září 2020, bude ve znamení co nejefektivnějšího předcházení šířením nemoci Covid-19, se kterou se potýkáme ve školách od 11. března tohoto roku. 

Přípravě školního roku na velkopavlovickém gymnáziu věnovali všichni vyučující a provozní pracovníci náležitou pozornost. 

Období letních školních prázdnin již bylo tradičně ve znamení oprav, výmalby a generálního úklidu celé budovy školy. Kompletní nové vybavení kmenové třídy přivítalo studenty 4.A. Výměny střešních oken v půdní vestavbě a kompletní rekonstrukce se dočkal výtvarný ateliér. Vyučující připravovali své třídy, chystali učební a výchovně vzdělávací plány, věnovali pozornost výzdobě tříd. 

V úterý 1. září 2020 jsme v aule školy přivítali studenty prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studijního oboru. Pan ředitel popřál novým studentům hodně úspěchů ve studiu a zdůraznil důležitost dodržování protiepidemických opatření během činností ve škole. Studenti dalších ročníků byli přivítáni ředitelem školy a třídními učiteli v kmenových třídách. 

Pro tento školní rok jsou třídnictvím pověřeni: prima - Mgr. Kaszper, sekunda – Mgr. Strouhalová, tercie – Mgr. Míchalová, kvarta – Mgr. Michnová, kvinta – Mgr. Tomková, sexta – Mgr. Lorenzová, septima – Mgr. Spěšná, oktáva – Mgr. Kadlec, 1.A – Ing. Holásková, 2. A - Mgr. Sovadina, 3.A – PhDr. Rubáš, 4.A – Mgr. Vašíček. 

Text: PaedDr. Vlastimil Kropáč, ředitel Gymnázia Velké Pavlovice / 5.9.2020