Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Práce na akci Mobility II. ve městě pokračují

Na začátku letních prázdnin byl rozebrán chodník ze zámkové dlažby u základní školy, který byl položen pouze provizorně z důvodu výměny vodovodního řádu. Po rozebrání byla provedena instalace nového uzemnění (hromosvodu) na škole a pracovníci firmy Stavby Rufa s.r.o. mohli započít s pokládkou nové dlažby.

Pracovníci Služeb města Velké Pavlovice ve spolupráci s firmou Stavoč provedli ještě dva protlaky a usadili „chráničku“ pod komunikaci pro případnou další potřebu...

Služby města * Práce na akci Mobility II.

Text a foto: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 17.7.2017