Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva

Starosta města Velké Pavlovice Ing. Martin Bálka svolává ustavující zasedání Zastupitelstva Města Velké Pavlovice, které se bude konat v úterý 31. 10. 2006 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Pavlovicích.

 

Program jednání:
1) Zahájení
2) Volba komise pro ověření platnosti voleb
3) Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města
4) Volba volební a návrhové komise
5) Volba starosty
6) Volba místostarosty
7) Volba členů rady města
8) Volba zástupce města do společnosti Hantály a.s. a volba zástupce města na jednání valných hromad společností: VaK Břeclav a.s., Čechova 23, Břeclav a Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4
9) Diskuse
10) Zpráva návrhové komise
11) Závěr