Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pozvánka na soutěžní přehlídku DĚTSKÝCH VERBÍŘŮ


Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
vyhlašuje další ročník

 

Soutěžní přehlídky nejlepších dětských
verbířů z regionu Hanáckého Slovácka

 

Letošní přehlídka se uskuteční v budově Základní školy v Archlebově a to v neděli 27. května 2012, začátek přehlídky je plánován na 15.00 hod.. Soutěž doprovodí cimbálová muzika Šmytec z Brna.

Časový harmonogram zkoušek bude ještě upřesněn podle počtu přihlášených soutěžících.

Přihlášení chlapci budou rozděleni do tří kategorií podle věku:

1. kategorie – do 9-ti let
2. kategorie – od 10-ti do 12-ti let
3. kategorie – od 13-ti do 15-ti let

Opět se uskuteční soutěž skupin, které se můžou zúčastnit všichni chlapci ze stejné obce nebo kroužku mladší 15-ti let.

Každý verbíř se podle propozic představí nejméně jednou zpívanou slokou a nejméně dvěma tanečními (válaný-lašan nebo lašan-rychlý). Odborná porota složená z vynikajících verbířů Hanáckého Slovácka a znalců verbuňku bude přihlížet i k lidovému oděvu soutěžících a bude hodnotit předzpěv -  intonaci, zvládnutí nářečí a bezprostřední projev, v tanci pak náročnost figur a jejich množství, regionální styl, techniku a celkový taneční projev.

Přihlášky do soutěže jednotlivců s uvedením jména, adresy, narození a názvu verbuňku (včetně tóniny)*  a do soutěže skupin (píseň, tónina, předpokládaný počet chlapců) posílejte na emailovou adresu : michalzavodny@seznam.cz

* U méně známých verbuňků zašlete, prosím, i notový záznam.

Vítězové postupují do Národní soutěžní přehlídky "O nejlepšího dětského verbíře Slovácka",
která se uskuteční v Uherském Hradišti dne 16. 6. 2011.

 

Srdečně zdraví Michal Závodný, za členy sboru lektorů a znalců verbuňku HS při NÚLK ve Strážnici - www.nulk.cz

 

VERBUŇK

 

Foto © 2009 Milán Pecka

 

 

30-04-2012-BK