Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pozvání na CYRILOMETODĚJSKOU POUŤ do Mikulčic

Město Velké Pavlovice a Římskokatolická Farnost se letos podílejí na organizaci Cyrilometodějské poutě na Podluží v Mikulčicích. Pouť se uskuteční na státní svátek, dne 5. července 2011. V 15.30 hod. začíná modlitební program a v 16.30 hod. koncelebrovaná mše svatá všech biskupů Čech a Moravy. Mše svatá se odehrává pod širým nebem na místě posvěceném působením soluňských bratří sv. Cyrila  a Metoděje. 

Z Velkých Pavlovic pojedou tři autobusy. Poutě se zúčastní zástupci Města a Farnosti, Chrámový sbor Laudámus, schóla Boží děcka, krojovaná mládež a mnoho poutníků.

 

Srdečně jste zváni i vy.

 

 


 

 Odkaz Cyrila a Metoděje...

 

Je tomu již 1148 let, co na Velkou Moravu přišli věrozvěstové sv. Konstantin (později Cyril) a Metoděj, aby vytvořili liturgický jazyk, srozumitelný Slovanům – staroslověnštinu a k němu i jeho psanou podobu – hlaholici. Věnovali se také překladu Bible a dalším církevním textům. Zhruba o půl století později vznikla v Bulharsku Cyrilice, kterou pravděpodobně sestavili Cyrilovi žáci, snad Kliment Ochridský. Církevní slovanština, která se z Bulharska šířila spolu s pravoslavím, už byla psaná výhradně cyrilicí; díky tomu se cyrilice prosadila u řady pozdějších spisovných jazyků.  

Počátkem 9. stol. existují dvě velká knížectví, která spolu vedou politický boj - Moravské knížectví, jehož centrem byly Mikulčice, sídlo knížete Mojmíra, a Nitranské knížectví se střediskem v Nitře na jihozápadě dnešního Slovenska, kde sídlil kníže Pribina. Knížeti Mojmírovi se podařilo knížete Pribinu vypudit a spojení těchto dvou knížectví označujeme jako vznik Velkomoravské říše a kníže Mojmír se tak stal prvním Velkomoravským panovníkem. 

Od devadesátých let 20. stol. si věřící křesťané každoročně připomínají příchod soluňských Bratří slavnostní mší svatou. Koná se v Mikulčicích pod širým nebem na místě, kde sv. Cyril a Metoděj kázali lidu a kde dnes stojí památník s mnohými archeologickými nálezy. Důležitost a důstojnost tohoto místa ještě umocňuje pravidelná návštěva nejvyšších nejen českých a slovenských církevních hodnostářů, kteří se do Mikulčic sjíždějí hned po pouti z Velehradu dne 5. července, na svátek sv. Cyrila a Metoděje. 

Pouť každoročně pořádá a zaštiťuje Farní úřad Mikulčice, Obec Mikulčice a oslovená okolní obec. Pro letošní rok bylo vybráno město Velké Pavlovice. Prosíme všechny farníky, krojovanou chasu, zpěváky i všechny ostatní, aby se této velké události zúčastnili. 

Pouť se koná v úterý 5. července 2011 od 15.30 hod. modlením růžence - účinkuje schola Boží děcka. Hlavní ceremonie začíná v 16.30 hod. koncelebrovanou mší svatou za účasti biskupů a kněží, při níž bude zpívat Chrámový sbor z Mikulčic, Chrámový sbor Laudamus z Velkých Pavlovic a dechová hudba pod vedením Víta Němečka. 

Mgr. Jan Kosík

 

27-06-2011-BK