Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Posluchači U3V Univerzity Karlovy v Praze převzali svá osvědčení

Velkopavlovičtí studenti, nyní již absolventi Univerzity třetího věku Univerzity Karlovy Praha -  Pedagogické fakulty, podnikli dne 13. května 2024 cestu do našeho hlavního města, aby zde přebrali svá osvědčení o absolvování, čímž úspěšně završili akademický rok. 

Nebyli by to naši zvídaví senioři, aby si svůj velký den nezpestřili hned několika zajímavými exkurzemi. Po celý den se jim věnovali a dělali průvodce prof. PHDr. Jaroslav Veteška, PhD., MBA a Mgr. Danuše Dvořáková z Karlovy univerzity Praha, katedry andragogiky a managementu vzdělávání, za což jim patří velké poděkování. Byli jedním slovem výborní.

Prvním bodem exkurze byla návštěva Botanické zahrady Praha, kde účastníci tzv. školního výletu zhlédli úchvatnou výstava motýlů ve skleníku Fata Morgána, a navíc si zde vyslechli odborný výklad ze snad nejpovolanější úst ředitele Mgr. Bohumila Černého. Měli jedinečnou možnost prohlédnout si pestrobarevnou krásu křídel motýlů a jejich proměnu z kukly v dospělého motýla. To vše v prostředí záplavy exotických rostlin.

Nevšední prostředí rozkvetlé zahrady se stalo také důstojným místem, kde byla absolventům U3V slavnostně předána osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Univerzity třetího věku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy Praha s tematikou Aktivní a zdravý život ve vyšším věku II.

V odpoledních hodinách došlo na další bod exkurze, a to k návštěvě Českého ústavu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVÚT Praha. Zde hosty přivítala vedoucí oddělení biomedicinského inženýrství a asistenční technologie prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc a spolu se svými kolegy jim představili nové technologie zacílené právě na seniory.

Kromě exkurzí měli novopečení absolventi možnost cestovat po Praze všemi dostupnými veřejnými prostředky, včetně využití přívozu P2 Podhoří – Podbaba. Ještě doplníme, že tentokrát si vyrazili z Velkých Pavlovic do Prahy vlakem.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na zorganizování U3V
a péči o posluchače tohoto programu. 

Senioři * Posluchači U3V Univerzity Karlovy v Praze převzali svá osvědčení o absolvování

Text: Miluše Otáhalová & Karolína Bártová / Foto: Oldřich Otáhal / 15.5.2024