Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Poslední den roku 2017 ve Velkých Pavlovicích

Vedení města koketovalo s myšlenkou přesunout půlnoční novoroční ohňostroj na jinou dobu. Na dřívější hodinu, nebo třeba i na večer prvního letošního dne. Nebylo by to nic divného. Některé okolní obce a města jsou toho příkladem.

Tradiční, půlnoční čas však zvítězil. Byl osloven vinař do stánku se svařákem a čajem a také zvukař s aparaturou pro pouštění hudby. Hasiči počítali s odpálením ohňostroje, tak jak pracovníci Služeb města s přípravou zázemí pro celou akci.

Uspořádat důstojně oslavu příchodu nového roku není v našem městě nic náročného. Ani finančně ani organizačně. Zastávám názor, že zábava je taková, jakou si ji člověk udělá. U této akce to platí dvojnásob a my se snažíme tomu jenom dopomoci hudbou, větším ohňostrojem a teplými nápoji. Prostě tím, co si člověk nebere standardně z domu na venkovní setkání s přáteli.

Kladných reakcí na první letošní akci bylo bezpočet,
ale jak jsem zmínil, byla to zásluha Vás všech! 
 

Novoroční ohňostroj

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Jan Procinger / 3.1.2018