Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pondělní hodovní ZAVÁDKA ve fotografiích

Zavádka, která se tančí o pondělním hodovním odpoledni, se považuje za vrchol celých slavností. Všichni v tento okamžik zpomalí a zvážní, jako by si uvědomovali, že se stávají v podstatě tím, co naše folklórní tradice a rituály zachovává, v živé formě, nezměněné podobě, právě tak, jak se vyvinuly z dob dávno minulých. V krásné fotografické podobě tuto chvíli zachytil také pan Radomír Zapletal, jehož snímky si můžete nyní prohlédnout. Děkujeme!

 

Co se píše o Zavádce v letos vydané knize „Velkopavlovické hody – historie a současnost“?


ZAVÁDKA
je obřadný tanec ve ¾ taktu, volného tempa, dříve rozšířený po celé Moravě, dnes zachovávaný v některých obcích na hanáckém Slovácku. Ve Velkých Pavlovicích se zavádka dříve tančila v neděli, později se jejím dnem stalo pondělí.

JAK JE ZVYKEM…

… při zavádce jednotliví stárci a sklepníci postupně berou k tanci – zavádějí do tance svoje stárky a sklepnice. Stejně tak se přidá do tance i zbytek krojované chasy. Stárci a sklepníci v průběhu tancie zavádějí k tanci rodiče stárky či sklepnice. Obdobně tak i ostatní krojovaní zavádějí své tanečnice jejím rodičům nebo známým. Postupně tak dojde k zavedení a tanci všech přítomných.

Zavádka se tančí, za doprovodu dechové hudby a zpěvu ženáčů, v jednoduchém, ale důstojném tanečním kroku, doprovázená opakovanou melodií písně, v jejich vtipných textech se odrážejí osobnosti stárků a stárek. Tyto sloky mívají často dvojsmyslný laškovný a škádlivý charakter. V zavádkovém textu bývá i zmínka o aktuálním dění v obci.

Známi autory zavádek jsou pánové Vladislav Blata, Vladimír Otáhal, Jan Michna. Především však Josef Dostoupil, který za dlouhá léta autorství vtiskl zavádce specifický ráz a charakter.

(Zdroj: kniha "Velkopavlovické hody - historie a současnost", rok vydání 2010)

 

Fotoreportáž Radomíra Zapletala - HODY 2010 * Pondělí 16. srpna 2010


FOTOGALERIE I.   *  
otevřete kliknutím ZDE

FOTOGALERIE II.   *   otevřete kliknutím ZDE

FOTOGALERIE III.   *   otevřete kliknutím ZDE

 

Zavádka... (Foto © 2010 Radomír Zapletal)

 

19-08-2010-BK