Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Polní cesty Pod Poštory a Nad Zahrady opraveny

Jednou z mnoha činností a pravidelných úkolů Služeb města Velké Pavlovice je průběžná údržba a opravy polních cest v katastru města. 

Tak se děje také právě teď, kdy na řadu došla cesta v trati Pod Poštory a dále cesta v trati Nad Zahrady. Na opravě obou výše zmíněných se podílela těžká technika velkopavlovické stavební firmy BLARA, s.r.o. 

Děkujeme!

Služby města * Oprava polních cest v tratích Pod Poštory a Nad Zahrady

Text: Karolína Bártová & Jan Havránek / Foto: Jan Havránek / 17.3.2022