Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Policisté nastupují do zaměstnání v Hustopečích

Na první pohled se zdá, že uvádíme v nadpise naprosto zbytečnou informaci. Ale není tomu tak.

Bezpečnost ve Velkých Pavlovicích a okolních obcích zajišťovalo před několika lety Obvodní oddělení Policie ČR Velké Pavlovice. Po reorganizaci bylo „obvodní oddělení“ zrušeno, a změnilo se na „stanici“. Můžeme konstatovat, že na „stanici“ jsou menší nároky než na „obvodní oddělení“ - hlavně personální. Posledním stádiem vývoje byla skutečnost, že se ze „stanice“ stala „služebna“, kam nastupovalo do služby devět policistů.

Vedení Policie ČR se rozhodlo, že je vhodné, aby všichni policisté sloužící na OO PČR v Hustopečích (tedy i na služebně ve Velkých Pavlovicích) nastupovali do služby v Hustopečích, kde probíhají pravidelné porady a je činnost policistů pod detailnějším dohledem vedení. Policisté sloužící ve Velkých Pavlovicích se tedy „přesunuli“ do Hustopečí. 

Co z toho plyne pro veřejnost? Vedení policie vyvrátilo, že by se měla služebna na ul. Dlouhá zcela uzavřít a počítá s tím, že budou prostory bývalého obvodního oddělení využívány k výslechům. Jak tomu bude skutečně, ukáže čas.

Na bezpečnost občanů Velkých Pavlovic tedy dohlíží policisté z Obvodní oddělení PČR v Hustopečích.

Tel. kontakt na stálou službu OO PČR Hustopeče 974 632 741.    

Petr Hasil


06-04-2016 PV